เทศกาลวูลานหรือเทศกาลแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษของคนเวียดนาม

(VOVWORLD) - เทศกาลวูลานหรือเทศกาลแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษจัดขึ้นในเดือน๗ตามจันทรคติ ซึ่งในช่วงนี้ วัดต่างๆในเวียดนามได้จัดเทศกาลวูลานเพื่อสวดอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณและสวดอวยพรให้พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่มีอายุยืนและมีความสุข นี่เป็นโอกาสเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ รำลึกถึงรากเหง้าและเชิดชูเกียรติประวัติที่ดีงามของคนเวียดนามคือให้ความสำคัญต่อความรักและการดูแลพ่อแม่อยู่เสมอ

เทศกาลวูลานหรือเทศกาลแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษของคนเวียดนาม - ảnh 1ภาพเทศกาลวูลานปี 2019 ที่วัดเอียนตื๋อ จังหวัดกว๋างนิง 

หลังจากที่พุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่ในประเทศเวียดนามเมื่อหลายพันปีก่อน วัดต่างๆได้จัดเทศกาลวูลานในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๗ตามจันทรคติ ปัจจุบัน เทศกาลวูลานไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อยกย่องความกตัญญูต่อพ่อแม่และปู่ย่าตายายเท่านั้น หากยังเป็นเทศกาลที่มีความหมายลึกซึ้งแห่งความเป็นมนุษย์อีกด้วย ซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และปู่ย่าตายายเป็นการเชื่อมโยงระว่างคนในยุคปัจจุบันและบรรพบุรุษ เป็นเกียรติประวัติที่ดีงามและเชิดชูความเมตตาอารีของประชาชาติเวียดนาม พระมหาเถระทิกติ๊งเถี่ยน รองเจ้าอาวาสวัดสุ่งฟุกในกรุงฮานอยได้เผยว่า เทศกาลวูลานคือหนึ่งในประเพณีที่ดีงามของชาวเวียดนาม“นี่คือการปฏิบัติต่อกันที่ดีงามระหว่างสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นในเทศกาลวูลานจะมีการจัดพิธีขอพรให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและสมาชิกครอบครัวที่ตายไปแล้วได้ไปสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานให้ความเคารพและแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และปู่ย่าตายายตามคำสอนของพุทธศาสนา โดยต้องทำสิ่งดีๆในชีวิตประจำวันเพื่อให้พ่อแม่และปู่ย่าตายายรู้สึกดีใจ”

ในความเชื่อของคนเวียดนาม เทศกาลวูลานไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลทางพุทธศานนาเท่านั้น หากยังเป็นวันงานเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่ได้อบรมบ่มสอนและเลี้ยงดูและเป็นโอกาสให้เราแสดงความรักต่อพ่อแม่และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรอบตัวผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอีกด้วย

เทศกาลวูลานหรือเทศกาลแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษของคนเวียดนาม - ảnh 2มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

ในช่วงนี้ วัดหลายแห่งในกรุงฮานอย เช่น วัดเจิ๊นก๊วก วัดกว๊านซื้อ ได้จัดเทศกาลวูลานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งดึงดูดพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวและประชาชนกรุงฮานอยหลายพันคนเข้าร่วม

“นี่เป็นโอกาสให้ดิฉันไปทำบุญที่วัดและขอพรให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วได้ไปสู่สรวงสวรรค์และขอพรให้ลูกหลานมีความสุขและประสบแต่ความโชคดี”

“ในเทศกาลวูลาน ผมก็อยากมาขอพรให้ครอบครัวมีความสุข พ่อแม่มีชีวิตที่มีความผาสุกและอายุยืน”

ผู้คนมักจะพูดว่า การที่พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากที่สุด แต่ผู้ที่พ่อแม่ได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคติประจำใจดังกล่าว เพราะชีวิตที่ลำบากวุ่นวายจะทำให้บางทีเราลืมว่า พ่อแม่เรานั้นต้องการความรักและความอบอุ่น ซึ่งจนกว่าเราจะเข้าใจคำพูดนี้อย่างถ่องแท้ พ่อแม่ก็อาจได้จากโลกนี้ไปแล้ว ดังนั้น การดูแลพ่อแม่ไม่เพียงแต่เป็นความรับผิดชอบเท่านั้น หากยังเป็นหน้าที่อันศักสิทธิ์อีกด้วย นาย เลวันเหลยได้เผยว่า“เทศกาลวูลานเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชนและผู้นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นโอกาสเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อพ่อแม่และปู่ย่าตายาย รวมทั้งผู้ที่สนับสนุนเราในชีวิต”

เทศกาลวูลานหรือเทศกาลแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษของคนเวียดนาม - ảnh 3การติดดอกกุหลาบให้แก่ผู้ร่วมงาน 

นอกจากแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ การไปทำบุญที่วัดและกินเจถือเป็นอีกประเพณีวัฒนธรรมในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ตามจันทรคติ โดยหลายครอบครัวได้เตรียมอาหารเจในถาดอาหารเซ่นไหว้บรรพบุรุษและมีหลายคนกินเจในโอกาสเทศกาลวูลาน นาง เหงวียนถิห่า อาศัยที่เขตฮายบ่าจึงในกรุงฮานอยได้เผยว่า“ ครอบครัวดิฉันนับถือศาสนาพุทธ ในวันขึ้น 15 ค่ำตามจันทรคติ ดิฉันจะทำถาดอาหารเจเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการแสดงความจริงใจและความสำนึกในบุญคุณต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ”

ในเทศกาลวูลาน นอกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การนั่งฟังบทพรรนาถึงความหมายของพระคุณในการให้กำเนิดเลี้ยงดูและความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ หรือ พิธีปล่อยนก ยังมีการติดดอกกุหลาบให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยถ้าใครยังมีแม่ก็ให้ดอกสีแดง หากแม่เสียชีวิตไปแล้วก็จะใช้ดอกสีขาวเพื่อขอพรให้ท่านได้ไปสู่สรวงสวรรค์และเป็นการย้ำเตือนว่า จงแสดงความรักและดูแลพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า เทศกาลวูลานเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามของคนเวียดนามที่ยังคงได้รับการสืบทอดและปฏิบัติกันจนตราบเท่าทุกวันนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด