โครงการ Youth+ สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนและเชื่อมโยงด้านการศึกษาสำหรับเยาวชน

(VOVWORLD) - รูปแบบ E-learning ได้เริ่มมีขึ้นในเวียดนามเมื่อเกือบ10 ปีก่อน เช่น Violet.vn, Hocmai.vn และ Topica ซึ่งประสบความสำเร็จต่างๆ โดยเครือข่ายการเรียนออนไลน์        hocmai.vn มีผู้เข้าร่วม 3.5 ล้านคน ส่วนบริษัทTopica สามารถดึงดูดเงินลงทุน 50ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความสำเร็จดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้เยาวชนทำธุรกิจสตาร์อัพด้านการศึกษา เช่น โครงการ Youth+ เวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการที่เต็มไปด้วยศักยภาพ
โครงการ Youth+ สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนและเชื่อมโยงด้านการศึกษาสำหรับเยาวชน - ảnh 1นาย ห่าเตี๊ยนดาต หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ Youth+ และ นาย ฝ่ามต๊วนเหียบ ผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะของบริษัทลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีแบ๊กควา หรือ BKHoldings เป็นแขกรับเชิญของส่วนข่าวภายในประเทศ หรือวีโอวี 1

โครงการ Youth+ เวียดนาม คือโครงการที่สนับสนุนและเชื่อมโยงด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนผ่านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การค้นหาข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในมุมมองต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้เยาวชนรวบรวมข้อมูลต่างๆในเชิงรุก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และก้าวกระโดด แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนหลายพันคน ซึ่งจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือช่วยเหลือและเชื่อมโยงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ นาย ห่าเตี๊ยนดาต หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ Youth+ได้เผยว่า"นักศึกษาจะได้รับการแนะแนวอาชีพ การพัฒนาตนเองและได้พูดคุยกับที่ปรึกษาเพื่อมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแขนงอาชีพต่างๆเพื่อเลือกงานทำให้เหมาะสม ตลอดจนการยกระดับทักษะในด้านต่างๆตามคำแนะนำของที่ปรึกษา"

หนึ่งในกิจกรรมของโครงการYouth+  ที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนคือการเข้าร่วม Youth Camp เนื่องจากมีการอบรมพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจและทำให้เยาวชนรู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น

โครงการ Youth+ ได้เริ่มปฏิบัติในมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศฮานอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับการประเมินในเชิงบวกและได้รับรางวัลในการประกวดเกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ เช่น รางวัลที่ 3 ในการประกวด Dynamic สำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจในอนาคตปี 2019 โครงการสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการประกวด Business Challenges 2019 นาย ฝ่ามต๊วนเหียบ ผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะของบริษัทลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีแบ๊กควา หรือ BKHoldings ได้เผยว่า“นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์มาก เวียดนามมีบริษัทที่ให้บริการแนะแนวอาชีพและแนะนำงานทำจำนวนมาก แต่โครงการ Youth+ มีกิจกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ การเชิญบริษัทเอกชนมาแนะแนวอาชีพและโอกาสงานทำต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำไปพัฒนาการบริการมากขึ้น”

ปัจจุบัน ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในทั่วโลก รวมถึงเวียดนามส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการเรียนรู้ศึกษาในระดับสูง ทำให้การบริการการศึกษาออนไลน์เป็นด้านที่มีศักยภาพมากเนื่องจากมีการเติบโตด้านรายได้กว่าร้อยละ 40 ต่อปี รวมมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจากศักยภาพการพัฒนาตลาดในด้านนี้ สมาชิกโครงการ Youth+ได้วางแนวทางพัฒนาเป็นสถานประกอบการชั้นนำในด้านเทคโนโลยีการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน นักเรียนและผู้ใช้แรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี ซึ่งแผนการดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ถ้าหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีและมีแผนประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ นาย ฝ่ามห่งก๊วด อธิบดีกรมการพัฒนาตลาดและสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยว่า“ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆได้ ซึ่งเป็นการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆด้านเพศศึกษา สนับสนุนนักศึกษาที่ขาดโอกาส ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางสังคมอื่นๆ ซึ่งพวกเราก็เป็นอีกฝ่ายที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โครงการดังกล่าวผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงกองทุนเพื่อการช่วยเหลือของรัฐบาล ท้องถิ่นและฝ่ายต่างๆ”

เวียดนามกำลังย่างเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาการบริการการศึกษาออนไลน์ ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่สถานประกอบการเวียดนาม รวมถึงโครงการ Youth+ ในการสร้างสรรค์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้เพื่อนำผลประโยชน์ด้านเทคโนโลยีการศึกษามาสู่ประชาชนเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด