ประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา ที่เวียดนาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook, Zalo ได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งนับวันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โรคโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอย่างซับซ้อน นอกจากสื่อมวลชนแล้ว โซเชียลเน็ตเวิร์กคือช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนสามารถอัพเดท ติดตามและศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ
ประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 - ảnh 1Zalo ของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม (nhandan.vn)

จากความได้เปรียบคือสามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดได้รับการอัพเดทอย่างรวดเร็วผ่านแฟนเพจและโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ โดยข่าวและภาพประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดได้ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อมีความรับผิดชอบ มีความเข้าใจและร่วมแรงร่วมใจขจัดโควิด -19 นาย โด๋ฮวีต๊วน ชาวเมืองลาวกายแสดงความคิดเห็นว่า ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาด ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ลาวกายและสำนักงานสาธารณสุขได้เสนอมาตรการป้องกันและข้อกำหนดในการแยกตัวผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้ออย่างชัดเจน ดังนั้น ผมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นต่องานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของประเทศและจังหวัดลาวกาย

ที่จังหวัดเขตเขาซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่กว้างและมีประชากรเบาบางแต่การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Zalo และ facebook ได้ช่วยให้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19 ในจังหวัดเหล่านี้มีประสิทธิภาพ นายแอน ประธานคณะกรรมการประชาชน หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรควิด- 19 ตำบลจาง อำเภอดั๊กดวา จังหวัดยาลายกล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ทั้ง 5 หมู่บ้านของตำบลฯต่างมีกลุ่ม Zalo โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกตั้งแต่ 120-150 คนที่เป็นตัวแทนของแต่ละครอบครัว และคณะกรรมการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของตำบลฯได้มอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกบางคนที่เข้าร่วมกลุ่มตอบคำถามของประชาชนอย่างทันท่วงที เช่น คำถามเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มสุขภาพ การแยกตัวที่บ้านหรือข้อมูลเกี่ยวกับการกลับจากต่างจังหวัด เป็นต้น ซึ่งช่วยให้คณะกรรมการชี้นำฯสามารถเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่น่ายินดีคือช่องทางจัดสรรข้อมูลข่าวสารมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม zalo สามารถติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงกับหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดหรือหัวหน้าของสำนักงานตำรวจในระดับตำบลและอำเภอทันที การติดต่อทางไกลเหล่านี้ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยกระดับประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ นาง เหงียนถิลาแอง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาด้านสุขภาพสังกัดศูนย์การตรวจโรคระบาดจังหวัดลาวกายยืนยันว่า “ฉันคิดว่า การรับและอัพเดทข้อมูลอย่างรวดเร็ว แม่นยำและทันการณ์ผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊กจะสนับสนุนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ การค้นหาผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น

ปัจจุบัน การใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนในเวียดนามเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป ตามข้อมูลสถิติ ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในเวียดนามถึงกว่าร้อยละ 73 ของประชากรทั้งหมดใช้ FacebookและZalo ดังนั้น การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการบริหารและประชาสัมพันธ์คือแนวโน้มที่กำลังมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลความเจริญ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทางการท้องถิ่นมากขึ้น ในสภาวการณ์ปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้มีส่วนร่วมควบคุมการแพร่ระบาดและค้ำประกันการผลิตและประกอบธุรกิจอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด