รวมประเทศเป็นเอกภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รวมประเทศเป็นเอกภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - เมื่อ 46ปีก่อน มหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันที่ 30เมษายน ปี 1975 ได้สร้างหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประชาชาติเวียดนาม นำประเทศย่างเข้าสู่ยุคแห่งเอกราช...
จุดเริ่มต้นของจิตใจแห่งการรวมพลังและความสามัคคีของประชาชาติเวียดนาม

จุดเริ่มต้นของจิตใจแห่งการรวมพลังและความสามัคคีของประชาชาติเวียดนาม

(VOVWORLD) - ประชาชนเวียดนามได้ร่วมใจมุ่งสู่งานบวงสรวงบรรพกษัตริย์หุ่งที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 เดือน 3 ตามจันทรคติ ในมรดกวัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม วิหารหุ่งและวันสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งคือสัญลักษณ์ของจิตใจแห่งความรักชาติและพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ...
ประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดได้รับการปรับปรุงต่อไป

ประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดได้รับการปรับปรุงต่อไป

(VOVWORLD) - ตามรายงานดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามประจำปี 2020 หรือ PAPI ที่ประกาศเมื่อวันที่ 14เมษายน ประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในวาระปี 2016-2021...
เวียดนามพยายามร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด

เวียดนามพยายามร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 8 เมษายนปี 2021 ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประจำเดือนเมษายน เวียดนามได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในหัวข้อ “แก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและรักษาสันติภาพอย่างยั่งยืน ขยายการเชื่อมโยงเพื่อมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นี่เป็นกิจกรรมที่มีความหมายและสะท้อนความเป็นมนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสวันทุ่นระเบิดสากล...
ปลูกเร้าจิตใจแห่งความมุ่งมั่นใหม่

ปลูกเร้าจิตใจแห่งความมุ่งมั่นใหม่

(VOVWORLD) -การประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอยถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มีความหมายสำคัญต่อการสร้างความสำนึกในหมู่เจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรค โดยเฉพาะคณะกรรมการพรรคในทุกระดับเพื่อแปรมติของสมัชชาพรรคฯสมัยที่13เข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจังและได้ปลูกเร้าจิตใจแห่งความคาดหวังและความมุ่งมั่นใหม่ในการพัฒนาประเทศเวียดนามที่นับวันแข็งแกร่งและรุ่งเรือง
การยกระดับซอฟต์ พาวเวอร์คือการยกระดับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

การยกระดับซอฟต์ พาวเวอร์คือการยกระดับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - ในเดือนมีนาคม ปี 2021 เวียดนามได้ประสบผลงานต่างๆในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Investment Service Inc. (Moody’s) ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศเวียดนามจากระดับมีเสถียรภาพ ...
ธงชาติเวียดนาม การเชิดชูภาพลักษณ์ประเทศบนแผนที่รักษาสันติภาพโลก

ธงชาติเวียดนาม การเชิดชูภาพลักษณ์ประเทศบนแผนที่รักษาสันติภาพโลก

(VOVWORLD) - กระทรวงกลาโหมเวียดนามได้มอบหนังสือแต่งตั้งของประธานประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารนายที่สองไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติและจัดงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระของเจ้าหน้าที่ทหารเวียดนาม 9นายในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในประเทศซูดานใต้และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ซึ่งผลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวในตลอด 5ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเชิดชูภาพลักษณ์ของธงชาติเวียดนามในแผนที่รักษาสันติภาพโลก
สร้างสรรค์แถวขบวนผู้บริหารระดับสูงที่มีความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นทุ่มเทและเข้าใจประชาชน

สร้างสรรค์แถวขบวนผู้บริหารระดับสูงที่มีความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นทุ่มเทและเข้าใจประชาชน

(VOVWORLD) - เนื้อหาสำคัญพิเศษของการประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคมคือการเสนอบุคลากรที่สมัครรับเลือกเป็นประธานประเทศ นายกรัฐมนตรีและประธานสภาแห่งชาติ ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญของรัฐ...
เวียดนามสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันสิทธิมนุษยชนในโลก

เวียดนามสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันสิทธิมนุษยชนในโลก

(VOVWORLD) - เวียดนามได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี 2023-2025 ในฐานะตัวแทนของอาเซียน โดยนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ประกาศเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้ของเวียดนามในการประชุมครั้งที่ 46 สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ณ...
เวียดนามกำลังสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์

เวียดนามกำลังสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์

(VOVWORLD) - การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้ประชาชนหลายล้านรายเสียชีวิต และสร้างผลกระทบในทางลบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลก รวมทั้งระบบสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมของทุกประเทศ ตลอดจนการปฏิบัติและการเข้าถึงสิทธิของมนุษย์ ซึ่งการค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นมาตรการที่ดีที่สุดเพื่อค้ำประกันการได้รับประโยชน์จากสิทธิของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ โดยนโยบาย...
ถือความอิ่มหนำผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายที่ต้องมุ่งปฏิบัติ

ถือความอิ่มหนำผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายที่ต้องมุ่งปฏิบัติ

(VOVWORLD) -มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีเนื้อหาที่สำคัญๆและกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในพรรคและประชาชนทุกคน โดยมติดังกล่าวระบุว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยึดมั่นทัศนะ “ทุกนโยบายและแนวทางที่ได้รับการจัดทำต้องเริ่มต้นจากความปรารถนา สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน”...
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคงอยู่คู่วสันต์ฤดูของประเทศ

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคงอยู่คู่วสันต์ฤดูของประเทศ

(VOVWORLD) - การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13 ได้สร้างนิมิตหมายทางประวัติศาสตร์ของประชาชาติและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก่อนปีใหม่ฉลู2021 ซึ่งแม้จะต้องรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความท้าทายต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ตรุษเต๊ตปีนี้ก็เป็นตรุษเต๊ตที่มีความหมายสำคัญต่อทั้งพรรค...
ยืนหยัดเป้าหมายและความคาดหวังอันแรงกล้าเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่พัฒนาอย่างเข้มแข็งและรุ่งเรือง

ยืนหยัดเป้าหมายและความคาดหวังอันแรงกล้าเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่พัฒนาอย่างเข้มแข็งและรุ่งเรือง

(VOVWORLD) - การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่สำคัญของประเทศและประชาชาติเวียดนาม อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้ประชาชนเวียดนามทุกคนเตรียมพร้อมและมีความคาดหวังใหม่เพื่อมุ่งสู่การรำลึกครบรอบ...
ยืนหยัดลัทธิมากซ์-เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์คือทางเลือกของพรรคและประชาชน

ยืนหยัดลัทธิมากซ์-เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์คือทางเลือกของพรรคและประชาชน

(VOVWORLD) - ร่างรายงานที่จะยื่นเสนอต่อสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ระบุว่า แนวทางชี้นำที่เสมอต้นเสมอปลายของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามในระยะต่อไปคือ “ยืนหยัดและประยุกต์ใช้ลัทธิมากซ์-เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ยืนหยัดเป้าหมายเอกราชประชาชาติและลัทธิสังคมนิยม ยืนหยัดแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเพื่อสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ”
นิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงใหม่ในวาระของสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12

นิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงใหม่ในวาระของสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12

(VOVWORLD) - บนเจตนารมณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเข้มแข็งและความรับผิดชอบ ในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ชี้นำระบบการเมืองส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติเพื่อนำประเทศฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายนานัปการและประสบผลงานที่สำคัญในด้านต่างๆ โดยนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการนำของพรรคในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12สะท้อนให้เห็นจากการเลือกเป้าหมายที่สำคัญและหน้าที่ที่เร่งด่วนเพื่อระดมพลังที่เข้มแข็งของทั้งระบบการเมืองเพื่อชี้นำการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการบริหารของรัฐเป็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการบริหารของรัฐเป็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

(VOVWORLD) - มาตรการ “ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของวิธีการปกครองที่ดี” ถูกระบุครั้งแรกในเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เพื่อปฏิบัติแนวทาง “ปรับปรุงกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมให้สมบูรณ์ และเน้นความสนใจแก้ไขอุปสรรคต่างๆ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเด็นการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาลได้รับความสนใจเป็นพิเศษในวาระของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13...
บรรยากาศที่เป็นจริงเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

บรรยากาศที่เป็นจริงเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันนี้ ชมรมชาวคริสต์ในเวียดนามมีความปลื้มปิติยินดีท่ามกลางการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเตรียมต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขร่วมกับพี่น้องชาวเวียดนามในทั่วประเทศ โดยในหลายวันที่ผ่านมา คณะผู้แทนของพรรค รัฐ แนวร่วมปิตุภูมิ คณะกรรมการศาสนาของรัฐบาล รวมทั้งคณะกรรมการ...
ผลการพัฒนาอินเตอร์เน็ตในเวียดนามมีส่วนช่วยค้ำประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ผลการพัฒนาอินเตอร์เน็ตในเวียดนามมีส่วนช่วยค้ำประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เวียดนามได้จัดกิจกรรมรำลึกวันอินเตอร์เน็ตเวียดนามปี 2020 โดยการพัฒนาอินเตอร์เน็ตอย่างเข้มแข็งและการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างอิสระเสรีในเวียดนามเป็นการพิสูจน์อย่างเด่นชัดถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนามในการค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ปฏิบัติสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง

ปฏิบัติสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง

(VOVWORLD) - ในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนโลก 10 ธันวาคมของทุกปี กลุ่มที่เป็นอริและพวกที่ฉกฉวยโอกาสทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐเวียดนามมักจะใช้คารมเก่าๆเพื่อปล่อยข่าวเท็จและข้อมูลที่บิดเบือนความจริง ปฏิเสธความพยายามและผลสำเร็จของเวียดนามในการค้ำประกันสิทธิมนุษยชน โดยล้วนแต่เป็นคารมที่ไร้มูลความจริงเพราะตั้งแต่การสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ธำรงการปฏิบัติเป้าหมายและนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายคือ...