ยืนหยัดเส้นทางเดียวของการปฏิวัติเวียดนาม

ยืนหยัดเส้นทางเดียวของการปฏิวัติเวียดนาม

(VOVWORLD) -การยืนหยัดเป้าหมาย อุดมการณ์แห่งเอกราชของประชาชาติควบคู่กับลัทธิสังคมนิยมบนพื้นฐานของลัทธิมาร์ก-เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์เป็นเนื้อหาที่ถูกระบุในมติที่ 35 ของกรมการเมืองพรรค เมื่อวันที่ 30พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 โดยการยืนหยัดปฏิบัติหลักนโยบายและแนวทางของพรรคเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและความมุ่งมั่นทางการเมืองของชาวคอมมิวนิสต์เพื่อรับมือกับคารมการใส่ร้ายป้ายสีการบิดเบือนความจริงของฝ่ายที่เป็นอริที่มีเป้าหมายทำลายอุดมการณ์และเส้นทางการพัฒนาไปสู่ลัทธิสังคมนิยมในเวียดนาม
การทำลายแผนกุศโลบายของฝ่ายที่เป็นอริเพื่อต่อต้านการประชุมพรรคสาขาและการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

การทำลายแผนกุศโลบายของฝ่ายที่เป็นอริเพื่อต่อต้านการประชุมพรรคสาขาและการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังมีการจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่สมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ซึ่งฝ่ายที่เป็นอริมักใช้โอกาสนี้เพื่อต่อต้านและใช้คารมเพื่อบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับเป้าหมาย อุดมการณ์ เส้นทางการพัฒนาไปสู่ลัทธิสังคมนิยมในเวียดนาม การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม การนำของพรรคและงานด้านบุคลากรของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ เป็นต้นเพื่อทำลายชื่อเสียงและผลสำเร็จของการปฏิวัติของพรรคและรัฐเวียดนาม รวมทั้งบทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม...