ยืนหยัดการปฏิบัติแนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์จริยธรรมการปฏิวัติ

ยืนหยัดการปฏิบัติแนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์จริยธรรมการปฏิวัติ

(VOVWORLD) - ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ หนึ่งในสิ่งที่ประธานโฮจิมินห์ ได้ตระหนักมาโดยตลอดคือต้องพยายามสร้างสรรค์พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้บริสุทธิ์เข้มแข็ง มีจริยธรรมและมีอารยธรรม โดยเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคทุกคนต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณธรรมแห่งการปฏิวัติ เป็นทั้งผู้นำและผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของประชาชน ซึ่งแนวคิดในการสร้างสรรค์คุณธรรมการปฏิวัติของพรรคสะท้อนให้เห็นจากแนวคิดทางทฤษฎีและการเคลื่อนไหวของท่านและเป็นเข็มทิศนำทางให้ทั้งพรรคและประชาชนศึกษาและปฏิบัติตาม
พรรคให้ความสำคัญต่อการใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมทั้งด้านทักษะความสามารถและคุณธรรม

พรรคให้ความสำคัญต่อการใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมทั้งด้านทักษะความสามารถและคุณธรรม

(VOVWORLD) - ในช่วงที่เวียดนามเตรียมให้แก่การประชุมใหญ่พรรคทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทุกสมัย ฝ่ายที่เป็นอริก็มักจะใช้คารมใส่ร้ายป้ายสีการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆของพรรคและรัฐเวียดนามว่า เป็นแค่พิธีการเพื่อเสริมสร้างและรวมอำนาจของผู้บริหารบางกลุ่ม ซึ่งนี่ถือเป็นคารมที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของพรรคและรัฐเวียดนามเพราะในภาคปฏิบัตินั้น การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆเป็นนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ขยายการปฏิบัติ UNCLOS และธำรงความเป็นระเบียบของกฎหมายในทะเลตะวันออก

ขยายการปฏิบัติ UNCLOS และธำรงความเป็นระเบียบของกฎหมายในทะเลตะวันออก

(VOVWORLD) - จากการเป็นประเทศริมฝั่งทะเลที่มีชายฝั่งยาวกว่า 3,260 กิโลเมตร มีเกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ รวมถึงหมู่เกาะหว่างซาและเจื่องซา...
ส่งเสริมประชาธิไตยและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

ส่งเสริมประชาธิไตยและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

(VOVWORLD) - การส่งเสริมประชาธิปไตยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนาม โดยในช่วงนี้ มีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนต่อร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมและความพยายามปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์สังคมนิยมประชาธิปไตยในเวียดนาม
การประกอบศาสนกิจในบรรยากาศแห่งความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน

การประกอบศาสนกิจในบรรยากาศแห่งความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา ภายใต้การแนะนำของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งเวียดนามและหัวหน้าสำนักอาร์ชบิชอปคริสตจักรระดับท้องถิ่นได้กำชับให้ผู้ที่มีสมณศักดิ์ บาทหลวงและผู้นับถือศาสนาคริสต์ปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้นับถือศาสนาคริสต์ทั่วประเทศกำลังประกอบศาสนกิจในบรรยากาศแห่งความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน
กรุงฮานอยและเวียดนามจะสร้างชัยชนะใหม่ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรุงฮานอยและเวียดนามจะสร้างชัยชนะใหม่ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - ในช่วงนี้ กรุงฮานอยและเวียดนามกำลังต้องเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นและอันตรายมากนั่นคือไวรัส SARS-CoV2 ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งที่เป็นความคิดน่าอันตรายที่กำลังแพร่เข้าสู่ชีวิตจิตใจสร้างตื่นตระหนก ความวิตกกัลวลและความระแวงต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ว่า...
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารของรัฐบาลในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารของรัฐบาลในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นภาวะโรคระบาดใหญ่ร้ายแรงในทั่วโลก พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกพยายามมากขึ้นในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด แต่ก่อนที่องค์การอนามัยโลกมีคำประกาศดังกล่าว เวียดนามได้ขยายการให้การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพประชาชนผ่านมาตรการรับมือการแพร่ระบาดอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ...
ผลงานที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศในเวียดนาม

ผลงานที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศในเวียดนาม

(VOVWORLD) - การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสิทธิของสตรีคือเป้าหมายที่ประชาคมโลกมุ่งปฏิบัติ รวมทั้งเวียดนามที่ถึงแม้จะบรรลุผลงานต่างๆในการปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศ แต่เวียดนามก็ยังคงพยายามปรับปรุงนโยบายและกฎหมายต่อไป รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทั้งระบบการเมือง แสวงหาแหล่งพลังต่างๆเพื่อค้ำประกันความเสมอภาคและสิทธิของสตรีให้มั่นคง
การฉกฉวยปัญหาสิทธิมนุษยชนเพื่อละเมิดสิทธิแห่งชาติคือสิ่งที่ผิดกฎหมาย

การฉกฉวยปัญหาสิทธิมนุษยชนเพื่อละเมิดสิทธิแห่งชาติคือสิ่งที่ผิดกฎหมาย

(VOVWORLD) - การใช้ปัญหาสิทธิมนุษยชนมาเป็นโล่บังหน้าในการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวียดนามเพื่อสร้างความแตกแยกและความขัดแย้ง ทำการยุยงปลุกปั่นเพื่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองคือแผนกุศโลบายเก่าๆของฝ่ายที่เป็นอริเพื่อแทรกแซงกิจการภายในและมุ่งสู่การทำลายระบอบการเมืองของประเทศต่างๆ แต่การฉกฉวยปัญหาสิทธิมนุษยชนเพื่อละเมิดสิทธิแห่งชาติของเวียดนามเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ไม่อาจบิดเบือนความจริงของข้อตกลง EVFTA และกระบวนการผสมผสานของเวียดนาม

ไม่อาจบิดเบือนความจริงของข้อตกลง EVFTA และกระบวนการผสมผสานของเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์ รัฐสภายุโรป หรือ EP ได้ให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป หรือ EVFTA และข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนระหว่างอียูกับเวียดนาม...
90ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับบทเรียนในการชี้นำการปฏิวัติเวียดนาม

90ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับบทเรียนในการชี้นำการปฏิวัติเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในตลอด 90 ปีนับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ปี 1930 มาจนถึงปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้นำการปฏิวัติเวียดนามสู่ความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า จากชัยชนะที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์และยุคสมัยต่างๆ...
พรรคคือปัจจัยที่สำคัญของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ

พรรคคือปัจจัยที่สำคัญของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 1930 จนถึงปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความปรารถนาอันแรงกล้าของประชาชนเกี่ยวกับประเทศที่มีเอกราชและเสรีภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่อิ่มหนำผาสุก แนวทางของพรรคที่มุ่งเน้นเอกราชของประชาชาติและลัทธิสังคมนิยมได้ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศและความปรารถนาของประชาชน ซึ่งจากการมีแนวทางที่ถูกต้องบวกกับความพยายามรับใช้ประเทศของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสามารถระดม รวบรวมและส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งแห่งความสามัคคีของประชาชนในทั่วประเทศ
ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - นับเป็นครั้งแรกที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติแถลงการณ์เกี่ยวกับกฎบัตรสหประชาชาติในการประชุมเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้อำนวยการของนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งสร้างนิมิตรหมายที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนมกราคมของเวียดนาม...
ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นประสบผลที่น่ายินดี

ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นประสบผลที่น่ายินดี

(VOVWORLD) - ในช่วงปลายปี 2019 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 2 คนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก 12 คนในคดีบริษัทโมบิโฟนซื้อหุ้นร้อยละ 95...
การพัฒนาเศรษฐกิจคือหน้าที่ที่สำคัญตั้งแต่ช่วงต้นปีใหม่ 2020

การพัฒนาเศรษฐกิจคือหน้าที่ที่สำคัญตั้งแต่ช่วงต้นปีใหม่ 2020

(VOVWORLD) - การพัฒนาเศรษฐกิจคือหน้าที่สำคัญอันดับแรกของทุกประเทศและเป็นปัจจัยที่ค้ำประกันความมีเสถียรภาพของสังคม โดยในปี 2020 นี้ เวียดนามได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การปฏิบัติเป้าหมายในช่วงปี 2016-2020 ที่ถูกระบุในมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12
ป้องกันและรับมือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางอินเตอร์เน็ต

ป้องกันและรับมือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางอินเตอร์เน็ต

(VOVWORLD) - ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในปัจจุบันกำลังมีทั้งโอกาสและความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามจากความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสร้างความไร้เสถียรภาพ ส่งผลกระทบในทางลบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรค ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังมีมาตรการต่างๆเพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
กระชับความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งเพื่อปฏิบัติ UNCLOS

กระชับความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งเพื่อปฏิบัติ UNCLOS

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ ตัวแทนเวียดนามได้กล่าวปราศรัยในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 74 ในหัวข้อ “มหาสมุทรกับกฎหมายทางทะเล” โดยได้ยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี...
เวียดนามจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับทะเลอย่างสมบูรณ์

เวียดนามจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับทะเลอย่างสมบูรณ์

(VOVWORLD) - เวียดนามได้เข้าร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS ซึ่งถือเป็น “รัฐธรรมนูญแห่งมหาสมุทร”เมื่อปี 1994 โดยในการปฏิบัติอนุสัญญานี้ในตลอด...
การค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่ทุกประเทศต้องทำ

การค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่ทุกประเทศต้องทำ

(VOVWORLD) - ในยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ย่อมจะเกิดขึ้นแต่ผลพวงที่ตามมาคือการโจมตีทางอินเตอร์เน็ตก็นับวันมีความซับซ้อนและสร้างความท้าทายไม่น้อยต่องานด้านการค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็เหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก เวียดนามได้ปฏิบัติกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ