ปฏิบัติโครงการปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม สำนักงานเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดก่าเมาและสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ได้จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม 500 ชุดในโครงการปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดก่าเมา”
ปฏิบัติโครงการปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ - ảnh 1ภาพพิธี (http://baocamau.com.vn

โครงการนี้ใช้เงินลงทุนกว่า 7.7 พันล้านด่ง โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนเงินกว่า 3 พันล้านด่ง ส่วนที่เหลือมาจากงบประมาณของรัฐบาลเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเวียดนามแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลง โดยเฉพาะปริมาณปลาในในเขตทะเลภาคใต้ของเวียดนามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โครงการนี้จะได้รับการปฏิบัติเป็นวลา 1 ปีในเขตทะเลในตำบลแค้งบิ่งเตยและแค้งบิ่งเตยบั๊ก อำเภอเจิ่นวันเถ่ย ในการนี้ นาย อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์  กงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ได้เผยว่า “โครงการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับจังหวัดก่าเมาและระหว่างชุมชนต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการพัฒนาทรัพยากรในเขตริมฝั่งทะเลจังหวัดก่าเมา ความมั่นคงด้านอาหารและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้งเวียดนามและไทย”

โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการที่หลายประเทศได้ปฎิบัติแล้วเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย แหล่งอาหาร และสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ เสริมมาตรการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรประมง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด