ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคมปี 2020

(VOVWORLD) - ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคมปี 2020
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคมปี 2020 - ảnh 1นาย เหงียนชี้หยุง ให้การต้อนรับนาย ธานี แสงรัตน์ Photo: กระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม) 

วันที่ 14 กรกฎาคม ณ สำนักงานของกระทรวงวางแผนและการลงทุน นาย เหงียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้ให้การต้อนรับนาย ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย โดยนาย ธานี แสงรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลเวียดนาม กระทรวงวางแผนและการลงทุนที่ได้อำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการไทยดำเนินธุรกิจในเวียดนามและมีความประสงค์ว่า ในวาระที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ตนจะพยายามส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นาย ธานี แสงรัตน์ ได้มีการพบปะหารือกับตัวแทนของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนิงห์เพื่อส่งเสริมการขยายความร่วมมือระหว่างเวียดนาม โดยเฉพาะระหว่างจังหวัดกว๋างนิงห์กับไทย ในการนี้ ตัวแทนของทางการจังหวัดกว๋างนิงห์ได้แสดงความประสงค์ว่า ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้า เสนอให้ท่านเอกอัครราชทูตไทยเป็นสะพานเชื่อมเพื่อแนะนำหุ้นส่วนชาวไทยให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดกว๋างนิงห์มากขึ้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนเวียดนามส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ช่วยแนะนำและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนในจังหวัดกว๋างนิงห์ต่อสถานประกอบการไทย

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคมปี 2020 - ảnh 2ชมรมชาวไทยบริจาคโลหิตที่สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย

เช้าวันที่ 27 กรกฎาคมณกรุงฮานอยสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้ประสานงานกับสถาบันโลหิตศาตร์และให้เลือดส่วนกลางจัดวันบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมกุศลที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย พร้อมทั้งเป็นการผลักดันความสามัคคี ความเมตตาอารีและการพบปะในระดับประชาชนระหว่างเวียดนามกับไทย

ในสภาวการณ์ที่เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ระลอกที่ 2 ในประเทศ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมบริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ได้จัดพิธีเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย CP Vietnam อย่างเป็นทางการและพร้อมเปิดตัวโครงการหน้ากากแห่งความเมตตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับฝ่ายเวียดนามควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยในระยะแรกจะแจกหน้ากากอนามัยฟรีจำนวน 8 ล้านชิ้นให้แก่ชุมชน นี่คือโครงการสำคัญที่มีความหมายแห่งมนุษยธรรมของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน.

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคมปี 2020 - ảnh 3พิธีเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย CP Vietnam 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม สำนักงานเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดก่าเมาและสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ได้จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม 500 ชุดในโครงการปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดก่าเมา โครงการใช้เงินลงทุนกว่า 7.7 พันล้านด่ง โดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยกว่า 3 พันล้านด่งเพื่อให้การช่วยเหลือเวียดนามแก้ปัญหาจำนวนสัตว์น้ำในเขตทะเลภาคใต้ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม ได้มีการเปิดสัปดาห์สินค้าไทยปี 2020 ณ นครเกิ่นเทอ ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สัปดาห์สินค้าไทยในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เปิดโอกาสความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสถานประกอบการเวียดนามกับไทย พร้อมทั้งขยายเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองเความต้องการที่นับวันเพิ่มมากขึ้นในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยในเดือนกรกฎาคมปี 2020 - ảnh 4การเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands ครั้งที่ ๔ ปี2020 (สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย)

ส่วนที่กรุงฮานอย ในระหว่างวันที่ 9-12กรกฎาคม ก็ได้มีการเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands ครั้งที่ ๔ ปี2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับไทยและสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ ส่งเสริมผลประโยชน์และการพัฒนาให้แก่ทั้งสองประเทศและแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆของสถานประกอบการไทยต่อประชาชนเวียดนาม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด