ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนมีนาคมปี 2021

(VOVWORLD) - ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทยประจำเดือนมีนาคมปี 2021  ...
 
ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนมีนาคมปี 2021 - ảnh 1นายกรัฐมนตรีไทยให้ความสำคัญต่อความสัมพันธุ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเวียดนาม (baoquocte.vn)

เมื่อบ่ายวันที่ 22 มีนาคม นาย ฟานชี้แถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งตามวาระ ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ยืนยันว่า ไทยจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเวียดนามต่อไปทั้งในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อผลประโชยน์ของทั้งสองประเทศ เสนอให้ทั้งสองประเทศปฏิบัติกลไกความร่วมมือทวิภาคีต่างๆ เช่น การประชุมครม.ร่วมครั้งที่ 4 และการลงนามแผนปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – ไทยช่วงปี 2021-2025 ในด้านเศรษฐกิจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอให้เวียดนามสนับสนุนไทยในการปฏิบัติหน้าที่ประธานเอเปกในปี 2022 และยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว”หรือ BCG ของไทย ส่วนเอกอัครราชทูต ฟานชี้แถ่ง ยืนยันว่า จะประสานงานกับสำนักงาน กระทรวงและหน่วยงานต่างๆของไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – ไทยให้เข้าสู่ส่วนลึกมากขึ้น เสนอให้ทั้งสองฝ่ายผลักดันการหารือถึงนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่การส่งออกและการเดินทางระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการใช้ “วัคซีนพาสปอร์ต” ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในประเทศไทย เอกอัครราชทูต ฟานชี้แถ่ง ยังได้พบปะกับเลขาธิการของกระทรวงการต่างประเทศไทย ธานี ทองภักดี เยี่ยมเยือนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดอุดรธานี ประชุมกับสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม ซึ่งการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆในโอกาสรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย.

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนมีนาคมปี 2021 - ảnh 2นาง เลถิแทงยาง ประธานสมาพันธ์องค์การมิตรภาพนครเกิ่นเทอและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยนครเกิ่นเทอได้เดินทางไปเยือนและพบปะกับนาย อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (ภาพ: กงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์)

ในโอกาสรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย เมื่อบ่ายวันที่ 19 มีนาคม นาง เลถิแทงยาง ประธานสมาพันธ์องค์การมิตรภาพนครเกิ่นเทอและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยนครเกิ่นเทอได้เดินทางไปเยือนและพบปะกับนาย อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ โดยเผยว่า นครเกิ่นเทอจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อผลักดันการพบปะสังสรรค์ด้านวัฒนธรรม และศึกษาวัฒนธรรมระหว่างนครเกิ่นเทอกับประเทศไทย อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในนครฯมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเทศและคนไทย คาดว่า ในกรอบของงาน จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นท่านกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์จะพบปะกับผู้บริหารของนครเกิ่นเทอ พิธีรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย การประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับมิตรภาพเวียดนาม-ไทย งานนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ส่วนนาย อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์เผยว่า จะพูดคุยกับกระทรวงการต่างประเทศไทยเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเทศและคนไทยให้แก่ชาวนครเกิ่นเทอ.

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม สมาพันธ์องค์กรมิตรภาพนครดานังและสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทยนครดานังได้ประชุมกับสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อเตรียมจัด “การสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการร่วมกันจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อผลักดันสัมพันไมตรีและเชื่อมโยงด้านการค้า- การลงทุน- การท่องเที่ยวดานัง-ไทย” ในเดือนกรกฎาคมปี 2021 ในโอกาสรำลึกครบรอบ45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องเกี่ยวกับเนื้อหาในแผนการที่วางไว้ เช่นกรอบเวลาและสถานที่จัดงาน อีกทั้งมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้กิจกรรมมีความหมายและหลากหลายมากขึ้น.

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนมีนาคมปี 2021 - ảnh 3ภาพการสัมมนา (VNA)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาสถานประกอบการไทย-เวียดนามและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนในจังหวัดบิ่งเยืองผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นี่เป็นกิจกรรมในโอกาสรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการไทยและเวียดนามกว่า 130 แห่งเข้าร่วม ในการนี้ นาย ฟานชี้แถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยได้ย้ำว่า จังหวัดบิ่งเยืองคือจุดเด่นในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยแผนการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนมีนาคมปี 2021 - ảnh 4การเสวนาภายใต้หัวข้อ “โอกาสการลงทุนในเวียดนาม” (ภาพ: สถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้จัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “โอกาสการลงทุนในเวียดนาม” ภายใต้อำนวยการของคุณ มรกต เจนมธุกร อุปทูตไทย และนาง เลถิหายเวิน รองอธิบดีหน่วยงานการลงทุนจากต่างประเทศของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากทั้งเวียดนามและไทยเข้าร่วมรับฟังแนวนโยบายใหม่ภายใต้ทิศทางการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลเวียดนามหลังการประชุมสภาแห่งชาติและการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการลงทุน สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในเวียดนาม โอกาสสำหรับการลงทุนและสาขาใหม่ ๆ ที่เวียดนามสนับสนุน การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในเวียดนาม และการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติของเวียดนาม จากผลสำเร็จในการจัดการเสวนาในครั้งนี้ ทางกระทรวงวาแผนและการลงทุนเวียดนามยินดีให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯไทย ในการจัดการหารือและการเสวนาครั้งต่อ ๆ ไป การเสวนาฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม 

ประมวลความสัมพันธ์เวียดนาม - ไทย ประจำเดือนมีนาคมปี 2021 - ảnh 5

ในโอกาสรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม นิตยสาร VIETNAM TIMES ได้จัดการประกวดเขียนบทความในหัวข้อ “เวียดนาม-ไทย ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น” สำหรับพลเมืองเวียดนาม ไทยและชาวต่างชาติ  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อมีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือที่มีมาช้านานระหว่างสองประเทศ อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อทบทวนประวัติศาสตร์ นำเสนอสถานการณ์ในปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคต เนื้อหาของบทความสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเวียดนามกับไทยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ความทรงจำเกี่ยวกับประเทศและคนไทย ส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำรุ่นต่างๆของทั้ง 2 ประเทศในการสร้างสรรค์และกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านเวียดนาม-ไทย รวมทั้งการทูตประชาชน ความรู้สึกที่มีต่อประเทศ คน วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์กับประเทศและคนเวียดนาม เรื่องราวเกี่ยวกับสัมพันธไมตรีที่ดีงามระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทย ชมรมชาวไทยในเวียดนาม ความคิดริเริ่มและรูปแบบเพื่อขยายสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ เป็นต้นกำหนดการรับบทความเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน-30 กรกฎาคมปี2021 โดยยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ท่านสามารถส่งบทความเข้าร่วมการประกวดผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ นิตยสาร VIETNAM TIMES เลขที่61 ถนน บ่าเจี๋ยว กรุงฮานอยหรือทางอีเมล vietthaitinhsaunghianang@gmail.com  การสรุปและพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในโอกาสรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนาม-ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม โดยคณะกรรมการจัดงานจะมอบรางวัลพิเศษ 1 รางวัล รางวัลที่หนึ่ง 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัลและรางวัลชมเชย 10 รางวัล.

ชาวเวียดนามที่เปิดบัญชีกับธนาคาร TPBank ที่เดินทางไปเที่ยว ทำงานและศึกษาในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้สามารถชำระค่าสินค้าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆในไทยได้ง่ายขึ้นผ่านการสแกน QR Code โดยธนาคาร TPBank เป็นธนาคารเวียดนามแห่งแรกที่ลูกค้าสามารถชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆในไทยด้วยการสแกน QR Code ในทางกลับกัน ผู้ที่มีบัญชีธนาคารของไทยก็สามารถชำระค่าสินค้าและบริการในเวียดนามผ่านการสแกน QR Code ในร้านค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคาร TPBank โครงการนี้ของธนาคาร TPBank เป็นส่วนหนึ่งในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างธนาคารชาติเวียดนามกับธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทการชำระเงินแห่งชาติเวียดนามหรือ NAPAS ซึ่งเป็นตัวกลางในการชำระเงิน. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด