พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 22 ตุลาคม ได้มีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ จาก 10 ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ด้วยระบบออนไลน์ การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ - ảnh 1ภาพการประชุม 

 
ที่กรุงฮานอย มีผู้แทน 40 คนจากสถานทูตไทย ชมรมชาวไทยในกรุงฮานอย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนาม รวมทั้งครูเวียดนามเข้าร่วม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ดังนี้“ครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคือตัวแทนดีเด่นของครูในประเทศของตนและประเทศอื่น ๆ เนื่องจากมีผลงานและมีส่วนร่วมสำคัญต่อภารกิจการพัฒนาการศึกษาและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็ก ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมและได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การเป็นครูไม่ง่าย แต่การเป็นครูที่โดดเด่นเหมือนพวกคุณกลับยากยิ่งกว่า เพราะต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่นและความเสียสละทุ่มเท ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเป็นครูและไปสอนหนังสือในตลอดกว่า 30ปีที่ผ่านมาจึงเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายของการเป็นครูที่โดดเด่น ครูไม่เพียงแต่มีความรับผิดชอบต่อการหน่วยงานการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น หากยังต้องเตรียมพร้อมให้พวกเขาในการสร้างสรรค์โลกในอนาคตอีกด้วย

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ - ảnh 2ครูจาก 10ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเตได้รายงานใน 3 หัวข้อคือ “คำมั่นสัญญากับชุมชน”  “การศึกษาพิเศษ”และ “วิธีการสอนเพื่อยกระดับทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา”  

ในการนี้ ครูจาก 10ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเตได้รายงานใน 3 หัวข้อคือ “คำมั่นสัญญากับชุมชน”  “การศึกษาพิเศษ”และ “วิธีการสอนเพื่อยกระดับทักษะและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา” นาย เลแทงเลียม อาจารย์ประจำโรงเรียนมัธยมศึกษาชนเผ่าฮิมลาม ประเทศเวียดนามได้เผยว่า“นักเรียนชนกลุ่มน้อยในเขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญต้องการความช่วยเหลือจากครู ดังนั้น พวกเราได้สร้างสรรค์เครือข่ายสโมสรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้พวกเขาปฏิบัติความคิดริเริ่มและแก้ไขอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เรายังได้เชื่อมโยงกับครูทั้งภายในและนอกโรงเรียนและนักเรียนที่มีโครงการวิจัยต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และเพิ่มทักษะในด้านต่างๆให้แก่นักเรียน”

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ - ảnh 3นาย เลแทงเลียม อาจารย์ประจำโรงเรียนมัธยมศึกษาชนเผ่าฮิมลาม ประเทศเวียดนามและ นางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูตสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย

ส่วนนางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูตสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้ชื่นชมและแสดงความประสงค์ว่า จะขยายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายสโมสรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูเลียมในโรงเรียนต่างๆในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด