การส่งออกขยายตัวอย่างน่าประทับใจช่วยยืนยันสถานะการเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจเวียดนาม

(VOVWORLD) - แม้ต้องเผชิญอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ เช่น ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน แนวโน้มการคุ้มครองการค้าโลก ความไร้เสถียรภาพด้านการเมือง การปะทะและการแข่งขันจากประเทศต่างๆอย่างหนัก แต่มูลค่าการส่งออกของเวียดนามในปี 2019 ยังคงมีการขยายตัวอย่างน่าประทับใจ ซึ่งมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งออกขยายตัวอย่างน่าประทับใจช่วยยืนยันสถานะการเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจเวียดนาม - ảnh 1

รายงานล่าสุดของธนาคารโลกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมปี 2019 ระบุว่า การขยายตัวด้านการส่งออกของเวียดนามในปี 2019 ได้บรรลุร้อยละ 8 สูงกว่าระดับเฉลี่ยของโลกถึง 4 เท่า แม้ต่ำกว่าปี 2008 แต่ก็ได้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ของสภาแห่งชาติคือร้อยละ 7-8 ตามความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน กิจกรรมการค้าและการลงทุนในทั่วโลกลดลง แนวโน้มการเพิ่มกำแพงภาษีและการคุ้มครองสินค้าภายในประเทศ อัตราการขยายตัวของเวียดนามในปี 2019 ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกบรรลุกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบดุลการค้าขึ้นเป็น 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เวียดนามได้เปรียบดุลการค้าอย่างเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้แก่ทั้งระบบเศรษฐกิจ นาย โด๋หายทั้ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ยืนยันว่า            “การควบคุมดุลการค้าที่มีประสิทธิภาพได้ช่วยค้ำประกันแหล่งจัดสรรเงินตราจากต่างประเทศ ลดแรงกดดันต่ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและช่วยให้ตลาดมีเสถียรภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความได้เปรียบดุลการค้าหมายถึงการส่งออกมีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างงานทำและเอื้อประโยชน์มากมายต่อประเทศ”

ที่น่าสนใจสำหรับการส่งออกของปี 2019 คือการส่งออกของสถานประกอบการภายในประเทศเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 18 สูงกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของสถานประกอบการที่มีเงินทุนจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอ และคิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดมูลค่าการส่งออก ซึ่งสะท้อนความเติบโตย่างเข้มแข็งของสถานประกอบการภายในประเทศ รองศ.ดร. ฝ่ามเติ๊ดทั้ง ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ย้ำว่า            “เมื่อหลายปีก่อนอัตราการขยายตัวของสถานประกอบการที่ใช้เงินทุนเอฟดีไอสูงกว่าสถานประกอบการภายในประเทศแต่ในปี 2019 สถานประกอบการในประเทศทุกแห่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งภายในประเทศของเวียดนามและสถานประกอบการเวียดนามสามารถปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขต่างๆของการประกอบธุรกิจในยุคแห่งการเปิดประเทศ”

ส่วนบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นว่า อัตราการขยายตัวที่น่าประทับใจในปี 2019 มาจากผลสำเร็จในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกลไก ระเบียบราชการ การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและการฟันฝ่าอุปสรรคของสถานประกอบการ แต่ในสภาวการณ์ที่โลกอาจมีความผันผวนอย่างซับซ้อนต่อไป เพื่อธำรงอัตราการส่งออกให้อยู่ในระดับนี้ในเวลาข้างหน้า จำเป็นต้องมีความพยายามของทั้งภาครัฐและสถานประกอบการ นาย ฝ่ามเติ๊ดทั้ง เผยต่อไปว่า            “เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและสงครามการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสาธารณรัฐเกาหลีจะดำเนินต่อไปอย่างไร ดังนั้น เราต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและรับผลประโยชน์ โดยเฉพาะต้องแก้ไขปัญหาการปลอมแหล่งกำเนิดสินค้าเวียดนามอย่างเด็ดขาด”

หวังว่า จากผลงานที่ได้บรรลุในปี 2019 พร้อมกับคำมั่นที่จะเดินพร้อมกับสถานประกอบการของสำนักงานภาครัฐและการใช้มาตรการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งออกของเวียดนามจะขยายตัวต่อไปและบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ประเทศในเวลาข้างหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด