การส่งออกผักและผลไม้ไปยังตลาดใหญ่ๆมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

(VOVWORLD) - ถึงแม้ประสบอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในไตรมาสแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ก็ยังคงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้การส่งออกไม่หยุดชะงักและยังคงมีสัญญาณที่น่ายินดีต่อไป
การส่งออกผักและผลไม้ไปยังตลาดใหญ่ๆมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว - ảnh 1การส่งออกผักและผลไม้ไปยังตลาดใหญ่ๆมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว (congthuong.vn)

ทุกๆวันตั้งแต่เช้าตรู่ นายเหงียนวันหยุง จากหมู่บ้านแคโก่ย ตำบลกวางเซิน นครตามเดี๋ยบ จังหวัดนิงบิ่งห์จะไปดูแลสวนสัปปะรดในพื้นที่กว่า 4 เฮกตาร์ ถึงแม้ในท้องถิ่นต่างๆการขายผักและผลไม้ประสบอุปสรรจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ที่หมู่บ้านแคโก่ยเกษตรกรยังคงปลูกและขายผลิตภัณฑ์เกษตรได้เป็นอย่างดี ซึ่งนายหยุงบอกว่าครอบครัวของเขาและครอบครัวอื่นๆในหมู่บ้านแค่ทุ่มเทกับการดูแลสวนตามขั้นตอนเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเท่านั้น ส่วนเรื่องตลาดรองรับก็มีสถานประกอบการเหมาซื้อผลผลิตเพื่อการส่งออก “ สถานประกอบการซื้อผลผลิตของเราทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การปลูกสับปะรดมีเสถียรภาพและชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น หลังจากลงนามสัญญากับสถานประกอบการ พวกเราจะปลูกสับปะรดตามขั้นตอนปลอดสารพิษ ส่วนสถานประกอบการก็รับผิดชอบเรื่องตลาด นอกจากนี้ เรายังได้รับเงินกู้จากสถานประกอบการเพื่อนำไปซื้อพันธุ์สับปะรด เครื่องจักรและปุ๋ย”

กรมส่งออกและนำเข้าสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามเผยว่า ในเดือนมีนาคมปี 2021 มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้บรรลุ 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ส่วนมูลค่าในไตรมาสแรกบรรลุ 944 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งการส่งออกของเวียดนามที่มีขึ้นอย่างคึกคักท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่น่ากังวลนั้น เป็นผลจากการที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยให้การส่งออกไม่ถูกระงับ ส่วนหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆได้ปฏิบัติแนวทางใหม่ๆและหาตลาดรองรับใหม่ โดยไม่พึ่งพาแต่ตลาดที่มี นอกจากส่งออกผลไม้และผักไปยังตลาดจีนแล้วเวียดนามยังคงส่งออกไปยังตลาดอื่นๆเช่นสหรัฐ ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีโดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกผลไม้และผักไปยังตลาดไต้หวันประเทศจีน ออสเตรเลียและมาเลเซียได้เพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็ง นาย ห่ากงต๊วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเผยว่า "ทางกระทรวงใช้มาตรการต่างๆเพื่อหาตลาดใหม่ๆ ถ้าหากเราพึ่งพาแค่ตลาดเดียวสถานประกอบการจะประสบอุปสรรคเมื่อเกิดปัญหาต่างๆดังนั้นเราต้องหาตลาดใหม่ๆและถอดประสบการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อช่วยให้สถานประกอบการปรับตัวและลดการพึ่งพาตลาดแห่งเดียว ควบคู่กันนั้น ก็ต้องจัดทำกลไกการผลิตที่ดีที่สุดเพื่อค้ำประกันให้สินค้าเวียดนามมีเครื่องหมายการค้าที่เข้มแข็ง"

การที่เวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆกับหุ้นส่วนระหว่างประเทศได้สร้างเงื่อนไขและโอกาสที่ดีให้แก่ผักและผลไม้เวียดนามในการเจาะตลาดที่มีมาตรฐานอย่างเข้มงวดในปี 2021 ในขณะเดียวกันการที่ผักและผลไม้ของเวียดนามสามารถตอบสนองมาตรฐานของตลาดที่เข้มงวด เช่นสหรัฐ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ก็ได้สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกต่อสินค้าการเกษตรของเวียดนาม

ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด - 19 ยังคงแพร่ระบาดในทั่วโลกการรักษาความปลอดภัยในการผลิตและการขนส่งได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆจากสถานประกอบการเวียดนามเพื่อสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างๆนายหว่างจุง อธิบดีกรมป้องกันโรคพืชสังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแสดงความคิดเห็นว่า "ขั้นตอนต่างๆของการผลิตผักและผลไม้ของเวียดนามเป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันโรคพืชและความปลอดภัยด้านอนามัยของทุกประเทศที่สั่งซื้อจากเวียดนาม ส่วนเวียดนามได้พยายามพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ปฏิบัติตามเงื่อนไขความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สารป้องกันและกำจัดโรคพืชหรือมีเชื้อโรคปนเปื้อนตามข้อห้ามของประเทศนำเข้า” 

ตั้งแต่ต้นปี 2021 นอกจากตลาดเก่า เวียดนามยังได้ผลักดันการส่งออกผักและผลไม้ไปยังตลาดที่มีศักยภาพสูงเช่นยูเครนและอียิปต์ซึ่งจะช่วยพิ่มมูลค่าในเวลาข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยให้การส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปสถานประกอบการเวียดนามต้องทำการผลิตแบบปลอดสารพิษตามมาตรฐานที่เข้มงวดในท้องถิ่นต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศต่อไปเพื่อยืนยันเครื่องหมายการค้าของสินค้าการเกษตรเวียดนาม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด