คุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาคือมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในยุคโลกาภิวัตน์ ทรัพย์สินทางปัญญานับวันมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเนื่องจากมีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่า กำไรและชื่อเสียงให้แก่สถานประกอบการ ดังนั้น สถานประกอบการเวียดนามนับวันให้ความสนใจต่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญา รูปแบบอุตสาหกรรมและยี่ห้อของสินค้ามากขึ้น
คุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาคือมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเวียดนาม - ảnh 1

ในความเป็นจริง ยี่ห้อของสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆของเวียดนาม เช่น ลูกอมมะพร้าวเบ๊นแจ กาแฟจูงเงวียน กาแฟบวนมาถวด น้ำปลาฟู้ก๊วกและน้ำปลาฟานเทียด ได้ถูกบริษัทต่างชาติทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อสถานประกอบการเวียดนาม เมื่อทราบข่าวนี้ สถานประกอบการเวียดนามส่วนใหญ่จึงได้ทำการจดทะเบียนเพื่อทวงคืนสิทธิในยี่ห้อแต่ก็ลำบากมากและบางทีก็ไม่สำเร็จ ดังนั้น การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรูปแบบอุตสาหกรรมของสินค้าคือหน้าที่ที่สำคัญในปัจจุบันควบคู่กับการขยายตลาดของสถานประกอบการเวียดนาม นายหวูเตี๊ยนหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามให้ข้อสังเกตว่า            “ในหลายปีที่ผ่านมาสถานประกอบการไม่สนใจมากนักเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์ทางปัญญา การคุ้มครองรูปแบบอุตสาหกรรมและยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก สินค้าเวียดนามหลายรายการถูกแย่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในตลาดโลก ดังนั้น ควบคู่กับการขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศ สถานประกอบการเวียดนามก็ต้องพยายามคุ้มครองรูปแบบอุตสาหกรรมและยี่ห้อของสินค้าให้ได้”

ในสภาวการณ์ที่เวียดนามนับวันผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกมากขึ้นผ่านการลงนามข้อตกลงการค้าทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศพัฒนาต่างๆ นอกจากค้ำประกันกำแพงด้านเทคนิค สถานประกอบการเวียดนามก็ต้องหาทางปกป้องลิขสิทธิ์ทางปัญญาและทรัพย์สินอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยี่ห้อและรูปแบบอุตสาหกรรม กรมลิขสิทธิ์ทางปัญญา สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามเผยว่า ปัจจุบันนี้ สถานประกอบการสามารถยื่นขอคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาผ่านระบบระหว่างประเทศต่างๆ เช่น พิธีสารมาดริดและพิธีสารกรุงเฮก โดยวิธีการนี้จะง่ายกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลามากกว่า ดังนั้น สถานประกอบการเวียดนามควรตระหนักได้ดีเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆเพื่อสามารถปกป้องลิขสิทธิทางปัญญาของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายฝ่ามหงวียนซวนบั๊ก รองประธานและเลขาธิการของสมาคมลิขสิทธิ์ทางปัญญาเวียดนามเผยว่า ในการเข้าร่วมข้อตกลงระหว่างประเทศ เวียดนามต้องทำการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ            “สถานประกอบการเวียดนามต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยเฉพาะรูปแบบอุตสาหกรรมและยี่ห้อของสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการเวียดนามในขณะที่ผสมผสานเข้ากับกระแสโลก พร้อมทั้งไม่ปล่อยให้บริษัทต่างประเทศถูกแย่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า”

เพื่อสามารถผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสถานประกอบการเวียดนามคือต้องยื่นขอคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาเพื่อสามารถพัฒนาในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศและแก้ไขปัญหาแย่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในเวลาที่ผ่านมา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด