จังหวัดกว๋างนิงห์ยังคงรั้งอันดับหนึ่งในตารางการจัดอันดับพีซีไอ

(VOVWORLD) -นับเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันที่จังหวัดกว๋างนิงห์ติดอันดับหนึ่งในตารางการจัดอันดับดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามประจำปี 2020หรือพีซีไอเนื่องจากมีการบริหารเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงดัชนีการเจาะตลาด การแก้ไขอุปสรรค ให้การสนับสนุนสถานประกอบการ มีมาตรการแก้ไขอย่างรวดเร็วและคล่องตัวเพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตโควิด - 19
จังหวัดกว๋างนิงห์ยังคงรั้งอันดับหนึ่งในตารางการจัดอันดับพีซีไอ - ảnh 1ศูนย์ระเบียบราชการระดับจังหวัดและอำเภอคือก้าวกระโดดในการปฏิรูประเบียบราชการของจังหวัดกว๋างนิงห์

ในการรายงานเกี่ยวกับดัชนีทักษะความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัดปี 2020 หรือพีซีไอที่ประกาศเมื่อเช้าวันที่ 15 เมษายน จังหวัดกว๋างนิงห์ติดอันดับ 1 ในตารางการจัดอันดับเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันและเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันที่จังหวัดกว๋างนิงห์เป็น 1 ใน 5 จังหวัดและนครที่มีคุณภาพในการบริหารเศรษฐกิจดีที่สุดของประเทศ สิ่งที่น่าสนใจคือคะแนนพีซีไอของจังหวัดกว๋างนิงห์ในปี 2020 อยู่ที่ 75.09 ซึ่งเป็นท้องถิ่นแห่งเดียวที่มีคะแนนสูงกว่า 75 คะแนนและดัชนีอื่นๆก็อยู่ในระดับสูง เช่น ดัชนีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเจาะตลาด การเข้าถึงที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการและบริการสนับสนุนสถานประกอบการ เป็นต้น

ในการบรรลุผลงานดังกล่าว จังหวัดกว๋างนิงห์ได้เน้นปฏิบัติมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างเคร่งครัดผ่านรูปแบบใหม่ๆที่มีลักษณะเดินหน้า ยกตัวอย่างเช่น การปฏิรูประเบียบราชการถือเป็นหนึ่งในก้าวกระโดดที่สำคัญของจังหวัด โดยเมื่อปี 2012 กว๋างนิงห์เป็นจังหวัดแรกที่ทำการทดลองการปฏิบัติรูปแบบศูนย์ระเบียบราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ปรับปรุงระบบราชการให้มีความทันสมัยและยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน โดยพัฒนาเรื่องความโปร่งใส ลดระเบียบขั้นตอนด้านเอกสาร ค่าใช้จ่ายและเวลาในการให้บริการตั้งแต่ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70 ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนสังกัดคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและให้การช่วยเหลือนักลงทุนโดยตรง นาย ด่าวฟองจุ๊ก ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมเหวียดฮึงจำกัดประเมินว่า "เราได้ลงทุนในจังหวัดต่างๆ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับใบอนุญาตภายในเวลาแค่24 ชั่วโมงหลังยื่นใบขอ เราประทับใจมาต่อการปฏิรูประเบียบราชการของจังหวัด การชี้นำโดยตรงและใกล้ชิดของผู้นำจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการประชาชนและสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนนักลงทุนและลดขั้นตอนในการทำระเบียบลงทุน"

จังหวัดกว๋างนิงห์ได้ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิรูประเบียบราชการให้ทันสมัยและผลักดันความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การสร้างสรรค์รัฐบาลดิจิทัลและการสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ ปัจจุบันนี้ ทางจังหวัดได้ให้บริการระเบียบราชการแบบออนไลน์ในระดับ 3-4 ได้กว่าร้อยละ 85 มีระบบรับชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ เชื่อมโยงกับศูนย์ให้บริการแห่งชาติและเป็นหนึ่งในท้องถิ่นแห่งแรกที่ทดลองการดำเนินงานของศูนย์บริหารอัจฉริยะ

จังหวัดกว๋างนิงห์ถือมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิรูป โดยได้เป็นฝ่ายรุกและทำการปฏิรูปกลไกระบบการเมืองให้กระทัดรัดและมีประสิทธิภาพ ผู้นำจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุนและสถานประกอบการซึ่งช่วยให้จังหวัดกว๋างนิงห์มีแรงดึงดูดนักลงทุนระดับประเทศและโลกมากขึ้น นาย ด่าวยวีหาว อุปนายกสมาคมสถานประกอบการจังหวัดกว่างนิงห์แสดงความคิดเห็นว่า " ผู้บริหารจังหวัดได้จัดการประชุมเชิงวิชาการต่างๆเกาะติดสถานการณ์การปฏิบัติของสถานประกอบการโดยตรงเพื่อแก้ไขอุปสรรคได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนสถานประกอบการเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทุกโครงการมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างกว้างขวางและสถานประกอบการทุกแห่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งเราขอชื่นชมเรื่องความโปร่งใสนี้"

ความกล้าคิดกล้าทำในการปฏิบัติรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนภายใต้แนวคิด “ใช้งบประมาณแผ่นดิน 1 ด่งเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน 8-9 ด่ง” การลงทุนให้แก่สนามบิน ท่าเรือและถนนไฮเวย์ได้ช่วยให้จังหวัดกว๋างนิงห์ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ยืนหยัดปฏิบัติการตรวจสอบและประกาศดัชนีทักษะความสามารถในการแข่งขันระดับสำนักงาน หน่วยงานและอำเภอเมืองหรือดีดีซีไอ นาย เหงียนเตื่องวัน ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯ ยืนยันว่า " จากการตระหนักได้ดีถึงความสำคัญของดัชนีพีซีไอในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม มติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสาขาจังหวัดฯ ครั้งที่ 15 วาระปี 2020 ถึงปี 2025 ได้กำหนดเป้าหมายว่า ทุกปีต้องพยายามรั้งอันดับสูงในกลุ่มท้องถิ่นที่อยู่แถวหน้าด้านดัชนีซีพีไอของเวียดนามและดัชนีการปฏิรูประเบียบราชการ ดัชนีความพึ่งพอใจของประชาชนและหน่วยงานที่ใช้บริการสำนักงานภาครัฐและดัชนีประสิทธิภาพในการบริหารและราชการภาครัฐระดับจังหวัด นี่เป็นครั้งแรกที่ดัชนีเหล่านี้ได้ถูกระบุเป็นเป้าหมายสำคัญในมติการประชุมพรรคสาขา  ซึ่งแสดงคำมั่นและการเดินพร้อมของทั้งระบบการเมืองต่อนักลงทุน สถานประกอบการและประชาชน การสร้างสรรค์ทางการท้องถิ่นที่รับใช้ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน”

ปัจจุบันนี้ จังหวัดกว๋างนิงห์ได้จัดทำแผนการปฏิบัติเป้าหมายสำคัญๆโดยเน้นผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ ยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันให้มีความยุติธรรม ดึงดูดใจและโปร่งใสบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มแข็งในการบริหาร ศักยภาพบวกกับแรงผลักดันได้เป็นพลังขับเคลื่อนช่วยให้จังหวัดกว๋างนิงห์พยายามมากขึ้นเพื่อรักษาดัชนีพีซีไอให้อยู่ในอันดับหนึ่งในปีต่อๆไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด