จังหวัด เซินลา ส่งเสริมการส่งออกสินค้าการเกษตร

(VOVWORLD) - ในช่วง 5 ปีมานี้ จังหวัดเขตเขา เซินลา ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านการเกษตรโดยมีผลไม้เฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียง เช่น ลำไย มะม่วงและเสาวรส แต่เพื่อสามารถผลิตสินค้าการเกษตรที่มีชื่อเสียงและสามารถครองส่วนแบ่งตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทางการจังหวัดฯได้พยายามยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ปลอดสารพิษ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรของจังหวัดฯ ได้รับความนิยมในตลาดมากขึ้น
จังหวัด เซินลา ส่งเสริมการส่งออกสินค้าการเกษตร - ảnh 1มะม่วงพันธุ์ท้องถิ่นผลใหญ่เปลือกเขียวของจังหวัดเซินลา

 

จังหวัดเซินลามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแต่ในเวลาไม่กี่ปี ทางการจังหวัดฯได้เปลี่ยนมาปลูกผลไม้และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลัติผลไม้ที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโดยมีพื้นที่ปลูกกว่า 71,000 เฮกตาร์

ปัจจุบันนี้ ทางการจังหวัดฯสามารถพัฒนาห่วงโซ่อุปทานผลไม้ที่ปลอดสารพิษรวม 73 แห่งในพื้นที่ผลิตว่า 1,500 เฮกตาร์ โดยมีปริมาณผลผลิต 13,000 ตันต่อปี มีสถานประกอบการและสหกรณ์ที่ผลิตผลไม้ตามมาตรฐาน VietGAP  78 แห่ง นาย เหงียนแถ่งกง ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดเซินลาเผยว่า “ทางการจังหวัดตระหนักได้ดีว่า เขตที่ปลูกผลไม้ต้องเป็นเขตปลอดสารพิษ ส่วนคุณภาพต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาดและการส่งออก ดังนั้น เราได้แนะนำให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนการผลิตตามรูปแบบอินทรีย์เพื่อค้ำประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์”

ใน 4 เดือนแรกของปีนี้ จังหวัดเซินลาขายมะม่วง กล้วยและพลัมได้กว่า 30,200 ตัน  ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรใน 4 เดือนแรกของปีนี้ได้บรรลุ 31.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันนี้ เกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆของจังหวัดกำลังเก็บเกี่ยวพลัมและมะม่วงเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน โดยเฉพาะอำเภอมายเซินมีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 2,600 เฮกตาร์  โดยเป็นพื้นที่ปลูกตามมาตรฐาน ViepGAP ซึ่ง 2,000 เฮกตาร์ ให้ผลผลิต  14,000 ตันต่อปี  ที่ตำบล ก่อหน่อย อำเภอ มายเซิน สามารถส่งออกมะม่วงกว่า 40 ตันไปยังตลาดสหรัฐ โดยมะม่วงที่ส่งออกคือมะม่วงพันธุ์ท้องถิ่นผลใหญ่เปลือกเขียว มีน้ำหนัก  1-1.2  กิโลกรัมต่อผล นาย ฝ่ามวันหุ่งห์ ผู้ปลุกมะม่วงที่ตำบล ก่อหน่อยกล่าวว่า            “มะม่วงพันธุ์นี้ปลูกตามมาตรฐาน VietGap ซึ่งมีคุณภาพสูงและปลอดสารพิษ จึงช่วยให้ผมมีความมั่นใจมาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เรายังคงสามารถส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก”

ที่ตำบลเจี่ยงซวน อำเภอเวินโห่ จังหวัดเซินลา ครอบครัวที่ปลูกมะม่วงกำลังเร่งก็เก็บผลผลิตพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ นาย เหงียนเฮืองลอง จากตำบลเจี่ยงซวนเผยว่า ในพื้นที่ปลูกมะม่วงของครอบครัวกว่า 7 เฮกตาร์ เขาได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปลูกเพื่อให้ในสวนมีทั้งมะม่วงสุก มะมวงที่กำลังโตและต้นมะม่วงที่กำลังออกดอก และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็สามารถเก็บผลผลิตได้ 10 ตันต่อเฮกตาร์

การปลูกผลไม้ที่ปลอดสารพิษและมีการระบุระหัสพื้นที่ปลูกคือแนวทางที่จังหวัดเซินลากำลังปฏิบัติ ทางจังหวัดฯกำลังส่งเสริมการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าการเกษตรและเขตปลูกวัตถุดิบสำหรับการส่งออก เช่น เสาวรส กล้วย ชาอบแห้ง กาแฟและมันสำปะหลังไปยังตลาดต่างๆ เช่น จีน บรรดาประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐและเยอรมนี เป็นต้น ที่น่ายินดีคือมะม่วงเอียนโจว์ของจังหวัดเซินลาสามารถเจาะตลาดสหรัฐ อังกฤษและออสเตรเลีย นาย เลก๊วกแยวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเผยว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ สินค้าการเกษตรต้องถูกผลิตตามรูปแบบที่ปลอดสารพิษ               “สำหรับผลไม้ ปัจจุบันนี้ ทางกระทรวงฯ กำลังกำชับให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับจังหวัดเซินลาและจังหวัดต่างๆในเขตเขาภาคเหนือเวียดนามจัดทำโครงการในระดับเขต เพราะว่า ถ้าหากจัดทำแต่ในระดับท้องถิ่น ก็จะเน้นแต่สินค้าการเกษตรเฉพาะถิ่นเท่านั้น ซึ่งจะขาดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ดังนั้น ทางกระทรวงฯจะจัดทำโครงการในระดับเขต นอกจากนี้ เพื่อให้เราสามารถขยายตลาดอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ โดยมีทางการท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตตามขั้นตอน มาตรฐานที่มีคุณภาพและระบบจำหน่ายของสถานประกอบการ”

จากการช่วยเหลือของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท ปัจจุบันนี้ พื้นที่การเกษตรตามมาตรฐาน VietGap ของจังหวัดฯ ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยเปลี่ยนความคุ้นเคยของเกษตรกรให้หันมาผลิตสินค้าการเกษตรตามแนวทางที่ปลอดสารพิษ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดโอกาสให้แก่การจำหน่ายสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะมุ่งเน้นตลาดส่งออกทั่วโลก ในเวลาข้างหน้า ทางจังหวัดฯ จะพัฒนาตามการวางผัง เน้นผลิตตามมาตรฐาน VietGap, GlobalGap และขยายพื้นที่ปลูกมะม่วงและผลไม้ที่มีคุณภาพสูงต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด