เศรษฐกิจดิจิทัล – พลังขับเคลื่อนสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - นครโฮจิมินห์เป็นท้องถิ่นนำหน้าของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งได้ตั้งเป้าไว้ว่า ถึงปี 2025 เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีสัดส่วนร้อยละ 25 ของ GRDP และร้อยละ 40 ภายในปี 2030 แต่เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นครโฮจิมินห์ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจิทัล – พลังขับเคลื่อนสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์ - ảnh 1(baoquocte.vn)

ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตและการบัญชี บริษัทยาอานจำกัดในเขตเตินบิ่งห์ นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตล็อคประตูดิจิตอลป้องกันการโจรกรรมและระบบนำทางในรถยนต์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมากและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึงร้อยละ 25-30 ขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพราะยังคงต้องใช้พนักงานจำนวนมากในการอัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์และลูกค้าบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ นาง ฝ่ามทวี้อาน ผู้อำนวยการของบริษัทกล่าวว่า ในกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล ทางบริษัทฯ ต้องการความช่วยเหลือและคำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของบริษัทมากขึ้น

“ในยุคใหม่นี้ ถ้าหากเราไม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเราก็จะล้าหลัง สำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีเหมือนเรา การปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนเป็นอย่างมาก เราต้องการฝ่ายสนับสนุนและให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพของเราเพื่อแสวงหาวิธีการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลให้เหมาะสมกับแหล่งเงินทุนและบุคลากรที่มี”

นครโฮจิมินห์เป็นเมืองที่มีอัตตราประชากรใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด ทุกแขวงทุกตำบลมีระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บรอดแบนด์อินเตอร์เนท ระบบ 3G และ 4G ที่สมบูรณ์ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ทางนครฯผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจนี้ยังต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เช่น ระบบ 5G AI blockchain(บล็อกเชน)  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  นาง ดั๋งถิหมีโจว รองผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงนวัตกรรม Viet Locus แสดงความคิดเห็นว่า

เศรษฐกิจดิจิทัล – พลังขับเคลื่อนสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์ - ảnh 2นาง ดั๋งถิหมีโจว รองผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงนวัตกรรม Viet Locus 

“นครโฮจิมินห์ควรมีนโยบายพิเศษสำหรับสถานประกอบการที่เดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลซึ่งจะมีความได้เปรียบอย่างไรในการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ควรมอบโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมหาภาคให้แก่สถานประกอบการที่มีทักษะความสามารถและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลปฏิบัติ”

การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นครโฮจิมินห์กำลังเน้นลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้แก่หน่วยงานอุตสาหกรรมและการบริการ จัดทำฐานข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อช่วยผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลให้เร็วขึ้น  นอกจากนี้จำเป็นต้องมีกลไกให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลักดันการวิจัยประยุกต์ใช้เทคโลยีดิจิทัล นาย หวอวันฮวาน รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์เผยว่า

“นครโฮจิมินห์กำลังจัดทำกลไกนโยบายสนับสนุนสถานประกอบการในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล โดยในบางขั้นตอน ต้องมีการเข้าร่วมของภาครัฐแต่ในอีกหลายขั้นตอน ต้องการการเข้าร่วมของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประการเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้กระทั่งต้องลดค่าธรรมเนียมหรือไม่คิดค่าธรรมเนียมเพื่อสามารถปฏิบัติโดยเร็วที่สุด ถ้าหากกลไกนโยบายอยู่ในขอบเขตอำนาจของนครฯ ทางนครฯจะประกาศทันทีแต่ถ้าเกินขอบเขตอำนาจ ก็ต้องยื่นเสนอต่อส่วนกลางเพื่อให้ได้รับการอนุมัติโดยเร็ว”

เศรษฐกิจดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องถึงเทคโนโลยี ดังนั้น นครโฮจิมินห์กำลังปรับเปลี่ยนโดยเร็วและปรับปรุงกลไกระเบียบต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยให้แก่สถานประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและแรงกระตุ้นช่วยให้เศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในเวลาที่จะถึง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด