เศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาสแรกยังมีจุดสดใส

(VOVWORLD) -การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในทั่วโลกได้ส่งผลกระทบทำให้การขยายตัวจีดีพีในไตรมาสแรกของเวียดนามบรรลุร้อยละ 3.82 เท่านั้น ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011 แต่ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ถ้าหากเปรียบเทียบกับภูมิภาคและโลก นี่ยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง  โดยเฉพาะยังมีจุดเด่นที่ควรเน้นผลักดัน

เศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาสแรกยังมีจุดสดใส - ảnh 1

ตามรายงานล่าสุดของทบวงสถิติ หน่วยงานและอาชีพเกือบทุกแขนงในเศรษฐกิจภาคต่างๆได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งมากที่สุดคือภาคการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำและก่อนหน้านี้ ภาคการเกษตรเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคไข้หวัดนก ปัญหาภัยแล้ง น้ำทะเลซึมทำให้อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 0.08 เท่านั้น ส่วนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15 โดยหน่วยงานบางหน่วยเช่น การขุดเจาะเหมืองแร่มีการขยายตัวติดลบ แต่กลับกันก็มีอุตสาหกรรมบางหน่วย เช่น การแปรรูปและประดิษฐ์คิดค้นที่แม้จะมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 7.12 ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ได้มีส่วนร่วมต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก นาย ฝ่ามดิ่งถวี อธิบดีกรมสถิติอุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนยืนยันว่า เป็นแสงสว่างที่น่ายินดีของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงนี้ “อุตสาหกรรมผลิตยา เภสัชภัณฑ์และสมุนไพรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากการผลิตยาใช้ภายในประเทศและส่งออก รองลงมาคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป ส่วนอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 ในสภาวการณ์ที่จีนลดการผลิตและสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐยังไม่ได้รับการแก้ไข ตลาดต่างๆของโลกได้หันมานำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม

โดยปกติแล้วภาคการบริการมักจะมีส่วนร่วมมากที่สุดต่อจีดีพีของประเทศแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบทำให้อัตราการขยายตัวของภาคนี้อยู่ที่ร้อยละ 3.27 ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ก่อนที่โรคโควิด - 19 แพร่ระบาดในสองเดือนแรกของปี 2020 ยกเว้นช่วงตรุษเต๊ตประเพณี การประกอบธุรกิจของสถานประกอบการเหล่านี้ยังดีอยู่ สิ่งที่น่าสนใจคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโลจิสติกส์ของหน่วยงานที่ให้บริการมีโอกาสขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น อุตสาหกรรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์ด้านบริการส่งของรวดเร็ว ตามข้อมูลสถิติในเบื้องต้น รายได้จากการค้าอิเล็กทรอนิสต์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากความได้เปรียบจากคำสั่งเว้นระยะห่างทางสังคม ควบคู่กันนั้นคือความคล่องตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งมีการขยายตัวและมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อจีดีพีของเวียดนามในสามเดือนแรกของปี 2020 โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินภาครัฐอย่างรวดเร็ว ซึ่งถึงวันที่ 31 มกราคม การเบิกจ่ายเงินอยู่ที่ร้อยละ 0.95 เท่านั้น แต่ถึงปลายเดือนมีนาคม ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.2 นายเหงวียนเหวียดฟอง อธิบดีกรมสถิติก่อสร้างและเงินลงทุน สังกัดทบวงสถิติเผยว่า ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า มาตรการแก้ไขต่างๆของรัฐบาลนับวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารต่างๆของรัฐบาล โดยได้มอบเงินทุนทั้งหมดให้แก่ท้องถิ่น กระทรวงและหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเขาเป็นฝ่ายรุกในการเบิกจ่ายเงิน ส่วนกฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไขได้ลดขั้นตอนระเบียบต่างๆ ช่วยให้การเบิกจ่ายเงินภาครัฐสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ถ้าหากการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ก็สามารถช่วยเพิ่มอัตรการขยายตัวได้ร้อยละ 0.06 และช่วยให้หน่วยงานการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 1.34 ซึ่งหมายความว่า การลงทุนภาครัฐนั้นจะมีส่วนร่วมพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ

ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยอย่างรุนแรง จีดีพีของเวียดนามในไตรมาสแรกยังคงบรรลุร้อยละ 3.82 และภาพรวมของเศรษฐกิจยังคงมีโอกาสต่างๆ นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเชื่อว่า จากความร่วมแรงร่วมใจและความพยายามของทั้งระบบการเมือง สถานประกอบการและแหล่งพลังต่างๆในสังคม เวียดนามจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรค ฟื้นฟูการขยายตัวของเศรษฐกิจได้โดยเร็ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด