ตอบจดหมายวันที่ 9 พฤษภาคมปี 2015

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านเราได้รับโทรศัพท์ อีเมล จดหมายและคอมเมนท์จากคุณ  เหงียนวันแต๋ว จากสกลนคร คุณ Roberto Moreno จากคิวบา คุณ Grant Skinner จากอังกฤษ คุณจันทะสอน จากลาวและกลุ่มนักศึกษาเวียดนามที่เรียนภาษาไทยในกรุงฮานอย...


(VOVworld) - เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม คุณเหงียนวันแต๋วจากสกลนครได้โทรศัพท์มาถามว่า “สวัสดิการสังคม”ในคำถามข้อที่ 1 ของการประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนาม 2015 ใช้คำว่าอะไรเพราะคุณแต๋วอยากส่งบทความที่เขียนเป็นภาษาเวียดนามเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ นั่นคือคำ “ an sinh xa hoi” ในภาษาเวียดนาม และเราขอแจ้งว่า เนื่องจากวีโอวี 5 ของเรามีรายการทั้งหมด 12 รายการและออกอากาศเป็น 12 ภาษา ซึ่งประกอบด้วย เวียดนาม อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย สเปน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซียและไทย ดังนั้นท่านผู้ฟังจะสามารถส่งบทความเข้าร่วมการประกวดเป็นภาษาอะไรใน 12 ภาษาดังกล่าว
เนื่องโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีการปลดปล่อยภาคใต้ รวมประเทศเป็นเอกภาพและวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม ท่านผู้ฟังจากประเทศต่างๆได้ส่งคำอวยพรถึงประชาชนเวียดนามและเจ้าหน้าที่ภาคภาษาต่างๆของวีโอวี 5 อย่างเช่น คุณ Roberto Morenoจากประเทศคิวบาและคุณ Grant Skinner จากประเทศอังกฤษ
ตอบจดหมายวันที่ 9 พฤษภาคมปี 2015 - ảnh 1
พิธีฉลองครบรอบ 40 ปีการปลดปล่อยภาคใต้ รวมประเทศเป็นเอกภาพ

การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามปี 2015 ของสถานีวิทยุเวียดนามยังคงได้รับความสนใจจากผู้ฟังจากประเทศต่างๆ นับตั้งแต่เปิดการประกวดจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการจัดงานได้รับบทความจากผู้ฟังทั่วโลกมากกว่า 100 บทโดยรายการภาคภาษาอังกฤษได้รับบทความมากที่สุดกว่า 20 บทซึ่งส่วนใหญ่เป็นของผู้ฟังจากอินเดีย สหรัฐ อังกฤษและญี่ปุ่น รองลงมาคือรายการสำหรับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศและรายการภาคภาษาจีน รายการละ 15 บท
คุณ Najimuddin ประธาน International DX และสโมสรผู้ฟังสถานีวิทยุของอินเดียได้ส่งจดหมายถึงรายการภาคภาษาอังกฤษโดยเผยว่า “พวกเรารู้สึกมีความสุขเมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับการประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามซึ่งเป็นการประกวดครั้งใหญ่และเราหวังว่า ผู้ฟังจากทั่วโลกจะส่งบทความเข้าร่วมการประกวด หวังว่า ในอินเดีย ผู้ฟังหลายคนและสมาชิกของสโมสรของผมจะเข้าร่วมการประกวดนี้ ผมก็แนะนำให้เพื่อนร่วมงานเข้าร่วมการประกวดนี้เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเวียดนาม” ...
ขอแนะแนวทางการตอบคำถามข้อที่ 2 ที่ถามว่า “ขอให้ท่านเล่าถึงภารกิจและส่วนร่วมของเวียดนามในปีแรกในฐานะเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี 2014-2016” เมื่อสัปดาห์ก่อนเราได้เสนอเกี่ยวกับส่วนร่วมของเวียดนามแต่ในรายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ เราขอเสนอเกี่ยวกับภารกิจของเวียดนามในสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี 2014-2016
เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความสำเร็จของการประชุมครั้งที่ 28 สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
คณะผู้แทนเวียดนาม นำโดยนายเหงียนจุงแถ่ง เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการหารือและอนุมัติมติดังกล่าวบนเจตนารมณ์ที่ต้องการผลักดันการปกป้องและการได้รับประโยชน์จากสิทธิต่างๆของประชาชน การเคารพกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายและความเป็นจริงระหว่างประเทศและลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ประเพณีวัฒนธรรมและการพัฒนาของแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค และยังเป็นผู้สนับสนุนให้แก่มติ 5 ฉบับเกี่ยวกับการปฏิบัติสิทธิทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การก่อตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหประชาชาติเพื่อป้องกันโรคภาวะผิวเผือก สิทธิการมีงานทำ สิทธิวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิทธิการเข้าถึงอาหาร ซึ่งล้วนได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหานี้เราสามารถดูเพิ่มเติมในข่าวเด่น “เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความสำเร็จของการประชุมครั้งที่ 28 สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคมปี 2015 และข่าว “เวียดนามเรียกร้องให้ผลักดันการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน" เมื่อวันที่ 18 มีนาคมปี 2015 บนเว็ปไซต์ของเรา
เวียดนามสนทนาด้านวัฒนธรรมและศาสนาในสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ในรายงานต่อสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับเสรีภาพด้านศาสนาและความเลื่อมใส Heiner Beilefeldt และผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับสิทธิด้านวัฒนธรรม Farida Shaheed ต่างชื่นชมเกี่ยวกับผลสำเร็จในสองด้านดังกล่าวของเวียดนามในโอกาสที่พวกเขาเดินทางมาตรวจสอบในเวียดนาม ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพด้านศาสนาของเวียดนามในบทวิเคราะห์เรื่อง “เสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาเป็นการพิสูจน์อย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน”  วันที่ 13 มิถุนายนปี 2014 บนเว็ปไซต์www.vovworld.vn./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด