ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 31กรกฎาคม

ตอบจดหมายคุณผู้ฟังวันที่ 31กรกฎาคม

(VOVWORLD) - ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการเกือบ400 ฉบับจากกว่า 30 ประเทศและดินแดน โดยรายการภาคภาษาไทยได้รับ...
เปิดการประกวดแต่งเพลงในหัวข้อ “LET’S SING VIỆT NAM”

เปิดการประกวดแต่งเพลงในหัวข้อ “LET’S SING VIỆT NAM”

(VOVWORLD) - เพื่อฉลองความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 และวันงานที่สำคัญๆของประเทศในปี 2021 สถานีวิทยุเวียดนามได้เปิดการประกวดแต่งเพลงในหัวข้อ “LET’S SING VIỆT...
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 24 กรกฎาคม

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 24 กรกฎาคม

(VOVWORLD) -เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการ 365 ฉบับจาก 35 ประเทศและดินแดน...
ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 10 กรกฎาคมปี 2021

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 10 กรกฎาคมปี 2021

(VOVWORLD) - สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการกว่า 380 ฉบับจาก 37 ประเทศและดินแดน รวมทั้งแฟนพันธุ์แท้ของรายการภาคภาษาไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง...
รายการตอบจดหมายแฟนรายการวันที่ 3 กรกฎาคมปี 2021

รายการตอบจดหมายแฟนรายการวันที่ 3 กรกฎาคมปี 2021

(VOVWORLD) - คุณ พิเชษฐ์ ทองพุ่ม บอกว่า “อยากเห็นตัวอย่างบัตรประจำตัวประชาชนเวียดนามมากเลยครับว่าจะต่างจากของไทยมากไหม และชาวเวียดนามต้องมีบัตรตั้งแต่อายุเท่าไรครับ จนถึงกี่ปี ของไทย พออายุ...
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 26 มิถุนายน

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 26 มิถุนายน

(VOVWORLD) -เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการ 363 ฉบับจาก 35 ประเทศและดินแดน...
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 พฤษภาคม

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 พฤษภาคม

(VOVWORLD) -เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้รับอีเมล์และจดหมายจากแฟนรายการ 372 ฉบับจาก 38 ประเทศและดินแดน...
ที่ในเมืองขอนแก่นมีถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ 4สาย

ที่ในเมืองขอนแก่นมีถนนสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ 4สาย

(VOVWORLD) - สวัสดีครับผู้จัดทำรายการภาคภาษาไทยทุกท่าน จากรายการตอบจดหมายคราวที่แล้วได้กล่าวถึงการตั้งชื่อถนนในเวียดนามที่ตั้งชื่อตามชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม รวมถึงวีรชนในช่วงเริ่มต้นของการสร้างชาติ วีรชนในสงครามต่อต้านนักล่าเมืองขึ้น