เส้นทางแห่งมิตรภาพปี  2022 การปลูกฝังมิตรภาพระหว่างเวียดนามและเพื่อนมิตรนานาชาติ

เส้นทางแห่งมิตรภาพปี 2022 การปลูกฝังมิตรภาพระหว่างเวียดนามและเพื่อนมิตรนานาชาติ

(VOVWORLD) -ในปีนี้มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจเช่นการไปเยี่ยมชมวัด ไถ่ สถานที่ท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียงของฮานอย สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม การละเล่นพื้นบ้าน อาหารประจำชาติ เป็นต้น ที่แหล่งท่องเที่ยว ต่วนโจว์...
ส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าแห่งวัฒนธรรมของ วันเมี้ยวก๊วกตื๋อย้ามในกรุงฮานอย

ส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าแห่งวัฒนธรรมของ วันเมี้ยวก๊วกตื๋อย้ามในกรุงฮานอย

(VOVWORLD) -วันเมี้ยวก๊วกตื๋อย้าม (Van Mieu Quoc Tu Giam)ที่คนไทยคุ้นเคยกันในชื่อวิหารวรรณกรรม แห่งเวียดนามได้รับการก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11...
กรุงฮานอยผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์

กรุงฮานอยผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 15 ตุลาคม พรรคสาขากรุงฮานอยได้จัดการประชุมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติข้อสรุปที่ 01 ของกรมการเมืองพรรคฯเกี่ยวกับการปฏิบัติมติที่ 05 เกี่ยวกับการผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์
ฮานอยปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ฮานอยปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -นาย จูหงอกแอง ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยได้ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการ “การปรับตัวอย่างปลอดภัย คล่องตัวและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19”
กลุ่มเฟซบุ๊ก “ฮานอย – ช่วยเหลือจุนเจือกันฟันฝ่าการแพร่ระบาด” ขยายผลการช่วยเหลือชุมชน

กลุ่มเฟซบุ๊ก “ฮานอย – ช่วยเหลือจุนเจือกันฟันฝ่าการแพร่ระบาด” ขยายผลการช่วยเหลือชุมชน

(VOVWORLD) - ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างซับซ้อน จิตใจแห่งการช่วยเหลือจุนเจือกันของประชาชาติเวียดนามได้รับการส่งเสริมอีกครั้ง โดยที่กรุงฮานอย ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเฟซบุ๊ก "ฮานอย -...
กรุงฮานอยดึงดูดเงินเอฟดีไอได้มากกว่า 519 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรุงฮานอยดึงดูดเงินเอฟดีไอได้มากกว่า 519 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVWORLD) - จากสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างซับซ้อน คณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยกำลังส่งเสริมให้สถานประกอบการเป็นฝ่ายรุกในการผลิตให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคพร้อมทั้งขยายการแสวงหาหุ้นส่วนเพื่อค้ำประกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารฮานอยปี 2021

กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารฮานอยปี 2021

(VOVWORLD) - กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารฮานอยปี 2021 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน ณ บริเวณอนุสาวรีย์กษัตริย์ ลี้ท้ายโต๋ในกรุงฮานอย
รัฐบาลมีกลไกนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาฮานอย

รัฐบาลมีกลไกนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาฮานอย

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 28 มีนาคม ณ กรุงฮานอยนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมกับผู้นำคณะกรรมการพรรคกรุงฮานอยเพื่อรับฟังและกำกับการแก้ปัญหาต่างๆโดยตรงเพื่อช่วยให้ฮานอยพัฒนาอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ฮานอยตั้งใจจัดการเลือกตั้งให้ประสบความสำเร็จ

ฮานอยตั้งใจจัดการเลือกตั้งให้ประสบความสำเร็จ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 23 มกราคม คณะกรรมการพรรคสาขากรุงฮานอยได้จัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026
ฮานอยเชิดชูชุดประจำชาติอ๊าวหย่ายในเทศกาล “สีสันจ่างอาน”

ฮานอยเชิดชูชุดประจำชาติอ๊าวหย่ายในเทศกาล “สีสันจ่างอาน”

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 29 พฤจิกายน ณ เขตหว่านเกี๊ยม สหพันธ์สตรีกรุงฮานอย ได้จัดเทศกาลอ๊าวหย่ายหรือชุดเสื้อยาวประจำชาติภายใต้หัวข้อ...
พัฒนาเมืองหลวงที่มีอายุนับพันปีให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมของภูมิภาค

พัฒนาเมืองหลวงที่มีอายุนับพันปีให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมของภูมิภาค

(VOVWORLD) -1 ในแนวทางใหญ่ในการพัฒนากรุงฮานอยคือการพัฒนาเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมควบคู่กับการประกาศเกียรติคุณ“นครแห่งสันติภาพ” ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของนครหลวงที่มีอายุนับพันปี มีส่วนร่วมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุในกระบวนการพัฒนาตัวเมืองในปัจจุบัน
กิจกรรมปั่นจักรยานแห่งมิตรภาพเพื่อกรุงฮานอยแห่งสีเขียว 2020

กิจกรรมปั่นจักรยานแห่งมิตรภาพเพื่อกรุงฮานอยแห่งสีเขียว 2020

(VOVWORLD) -ในโอกาสสมโภชกรุงทังลอง-ฮานอยครบรอบ 1010ปี เมื่อเช้าวันที่ 4 ตุลาคม สหพันธ์องค์การมิตรภาพกรุงฮานอยได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานแห่งมิตรภาพเพื่อกรุงฮานอยแห่งสีเขียวและการเสวนาทางวิชาการเพื่อรำลึกครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงฮานอย-เมืองเว้-นครไซ่ง่อน