งานแสดงความกตัญญูของชนเผ่า​Raglai ในจังหวัดนิงห์ถวน

งานแสดงความกตัญญูของชนเผ่า​Raglai ในจังหวัดนิงห์ถวน

(VOVWORLD) -ชนเผ่ารักลาย (Raglai)ในอำเภอ บ๊ากอ๊าย จังหวัดนิงห์ถวน ยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างหนึ่งที่สะท้อนปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งคือ งานแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องจดจำเพื่อปฏิบัติตอนที่พ่อแม่ของตนยังมีชีวิตอยู่
ภาพศิลปะจากการเจาะรูบนกระดาษของชาวหนุ่งยิ้น

ภาพศิลปะจากการเจาะรูบนกระดาษของชาวหนุ่งยิ้น

(VOVWORLD) - ภาพจากการเจาะรูบนกระดาษเป็นงานฝีมือดั้งเดิมของชาวหนุ่งยิ้นในอำเภอเหมื่องเคือง จังหวัดลาวกาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม โดย Chàng slaw...
Then ในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

Then ในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

(VOVWORLD) - Then (แทน) คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านความเลื่อมใสที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในวิถีชีวิตของชาวเผ่าไตและหนุ่งในเวียดนาม แม้จะผ่านระยะแห่งการพัฒนาต่างๆที่มีทั้งการผสมผสานกับวัฒนธรรมของยุคสมัยแต่ แทนยังคงได้รับการรักษาและดำเนินไปในชีวิตจิตใจของชาวบ้านอันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นพลังที่ยั่งยืนของจิตใจแห่งความเป็นประชาชาติของชนเผ่าต่างๆ
เทศกาล แทนกินปาง เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไทขาวในจังหวัดลายโจว์

เทศกาล แทนกินปาง เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไทขาวในจังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) -ในชีวิตทางจิตวิญญาณของชาวเผ่าไท มนุษย์บนโลกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสวรรค์และเทพเจ้าทั้งหลาย โดยเมื่อเหล่าเทพที่อยู่เบื้องบนลงมาพบปะกับมนุษย์จะต้องผ่าน แทน ซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเขาแล้วประทานพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์เจริญงอกงามได้ผลดี หมู่บ้านมีความสุข...
งานเทศกาล Xăng Khan ของชนเผ่าไทในจังหวัดเหงะอาน

งานเทศกาล Xăng Khan ของชนเผ่าไทในจังหวัดเหงะอาน

(VOVWORLD) - Xăng Khan (ซังคาน) คือหนึ่งในงานเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมในชีวิตจิตใจของพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าไทในจังหวัดเหงะอาน โดยเป็นกิจกรรมด้านความเลื่อมใสเพื่อขอพรจากเทพทั้งหลาย ขอให้สุขภาพแข็งแรง...
พิธี กินปาง เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวเผ่าค้าง

พิธี กินปาง เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวเผ่าค้าง

(VOVWORLD) -พิธี กินปาง (Kin pang)ของกลุ่มชาติพันธุ์ ค้าง (Khang)ที่อาศัยอยู่ในอำเภอ กวิ่งญายจังหวัดเซินลาเป็นพิธีเซ่นไหว้เพื่อแสดงความขอบคุณและความกตัญญูของบุตรบุญธรรมต่อพ่อแม่บุญธรรมของพวกเขาซึ่งก็คือหมอผี...
พิธีกรรมสำคัญในงานแต่งงานของชาวเผ่าเย้าเคา

พิธีกรรมสำคัญในงานแต่งงานของชาวเผ่าเย้าเคา

(VOVWORLD) -ตามประเพณีวัฒนธรรมในงานแต่งงานของชาวเผ่าเย้าเคา (Dao Khau) ในอำเภอสิ่นโห่ จังหวัด ลายโจว์ จะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะขั้นตอนการกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ่าวสาวที่เรียกว่า พิธี...
ประเพณีการเซ่นไหว้บ้านเรือนในวันปีใหม่ของชุมชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

ประเพณีการเซ่นไหว้บ้านเรือนในวันปีใหม่ของชุมชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ประเพณี "เซนเฮือน" (Xên hươn) หรือการเซ่นไหว้บ้านเรือนในวันขึ้นปีใหม่ของชุมชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลาถือเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดและปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน โดยมีความหมายเพื่อขอบคุณบรรพบุรุษที่คอยปกป้องทุกคนและประทานพรให้การผลิตได้ผลดีรวมทั้งขอพรให้ปีใหม่ชีวิตมั่งมีศรีสุขและแข็งแรงปลอดโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
งานเซ่นไหว้ป่ารับวสันต์ฤดู ประเพณีที่ดีงามของชนเผ่าเย้าแดงในจังหวัดลาวกาย

งานเซ่นไหว้ป่ารับวสันต์ฤดู ประเพณีที่ดีงามของชนเผ่าเย้าแดงในจังหวัดลาวกาย

(VOVWORLD) -ในวันเพ็ญเดือนอ้ายของทุกปี ชาวเย้าแดง ในอ.บ๋าวทั้ง จ.ลาวกาย จะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีสักการะป่าเขา ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน...
ประเพณีการตั้งชื่อเด็กของชนเผ่าม้งในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ

ประเพณีการตั้งชื่อเด็กของชนเผ่าม้งในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) -กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเขาของจังหวัดห่ายาง เตวียนกวาง เอียนบ๊าย ลายเจิว เดี่ยนเบียน เซินลา...
การแสดงเชิดสิงโตแมวที่เป็นเอกลักษณ์ในฤดูใบไม้ผลิของชุมชนเผ่าไต-หนุ่งที่จังหวัดหลางเซิน

การแสดงเชิดสิงโตแมวที่เป็นเอกลักษณ์ในฤดูใบไม้ผลิของชุมชนเผ่าไต-หนุ่งที่จังหวัดหลางเซิน

(VOVWORLD) -ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ทุกหมู่บ้านของชาวเผ่าไตและหนุ่งในอำเภอ กาวหลก จังหวัดหลางเซิน จะคึกคักไปด้วยเสียงกลองเสียงฆ้องประกอบการแสดงเชิดสิงโตแมว นี่เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไต-หนุ่งซึ่งได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติเมื่อปี...
พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้นปีใหม่ของชาวเผ่าม้งที่จังหวัดเซินลา

พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้นปีใหม่ของชาวเผ่าม้งที่จังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ชาวเผ่าม้งมักจะจัดพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวพบเจอเรื่องไม่ดีในการประกอบธุรกิจและการผลิตเกษตรเพื่อขอพรจากบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพรให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและสัตว์เลี้ยงในบ้านพัฒนาเติบโตมากขึ้น
ประเพณีการแปะกระดาษสีแดงในวันขึ้นปีใหม่ของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

ประเพณีการแปะกระดาษสีแดงในวันขึ้นปีใหม่ของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

(VOVWORLD) - ในประเพณีการอำลาปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่ ชาวเผ่าไตและหนุ่งจะตกแต่งบ้านด้วยกระดาษสีแดง โดยจะติดกระดาษสีแดงบนสิ่งของ ต้นไม้ หรือแม้แต่เล้าสัตว์ด้วยความปรารถนาที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย อธิษฐานขอให้ปีใหม่มีความสงบสุข พืชพันธุ์เจริญงอกงามและชีวิตพัฒนา
ประเพณีต้อนรับตรุษเต๊ตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ประเพณีต้อนรับตรุษเต๊ตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) -วันตรุษเต๊ตประเพณีมีความสำคัญมากสำหรับคนเวียดนาม ในวันปีใหม่สมาชิกในครอบครัวอยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อสังสรรค์พูดคุยและอวยพรกัน ซึ่งในช่วงการฉลองปีใหม่นั้น ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่น่าสนใจต่างๆก็สะท้อนเอกลักษณ์ ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์54เผ่าพี่น้องในเวียดนาม โดยเฉพาะในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามที่เป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มเช่น ไท...
พิธีกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าบานา

พิธีกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าบานา

(VOVWORLD) -ในช่วงปลายปีเมื่อเดินทางถึงหมู่บ้านของชนเผ่าบานาในที่ราบสูงตอนกลางเตยเงวียนที่มีแต่แดดจ้าลมแรง ก็จะเห็นภาพผู้คนรวมตัวกันรอบไหเหล้าที่บ้านโรง ร่วมกันส่งความปรารถนาดีเพื่อขอพรให้หมู่บ้านและชาวบ้านทุกคนมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข นั่นคือพิธีกรรมขอบคุณบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบานาในเขตเตยเงวียน
การละเล่นพื้นบ้านและวิธีการสังสรรค์หาคู่ระหว่างหนุ่มสาวเผ่าม้งในจังหวัดเซินลา

การละเล่นพื้นบ้านและวิธีการสังสรรค์หาคู่ระหว่างหนุ่มสาวเผ่าม้งในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -การละเล่นพื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในคลังมรดกวัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม โดยเกิดจากการทำงานและการผลิตเกษตรที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีรากฐานทางวัฒนธรรม และได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมละเล่นต่างๆในงานเทศกาลวัฒนธรรมของชุมชนชนกลุ่มน้อย ตัวอย่างเช่น การตีขนไก่ของชาวม้งในจังหวัดเซินลา
ประเพณีขอบคุณพ่อตาแม่ยายของชนเผ่าเกอตูในจังหวัดกว๋างนาม

ประเพณีขอบคุณพ่อตาแม่ยายของชนเผ่าเกอตูในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -ชนเผ่าเกอตูเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชิดชูการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในความเป็นชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากประเพณีการเยี่ยมเยือนกันระหว่างครอบครัวของคู่บ่าวสาวหลังจากที่แต่งงานแล้ว และมิใช่เป็นการพบปะระหว่างพ่อแม่และพี่น้องของสองฝ่ายเท่านั้นหากยังขยายไปถึงเครือญาติอีกด้วย โดยในการเยี่ยมเยือนกันนั้นฝ่ายชายมักจะนำสัตว์สี่ขาไปมอบเป็นของขวัญ ส่วนฝ่ายหญิงมักเตรียมสัตว์สองขาเป็นของขวัญตอบแทน
ชาวบ้านฮิน พยายามอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชาวบ้านฮิน พยายามอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้าน

(VOVWORLD) -หมู่บ้านฮิน แขวง เจี่ยงอาน นครเซินลา จังหวัดเซินลา เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนว่าเป็นถิ่นกำเนิดศิลปินเพลงพื้นเมืองชนเผ่าไท ศิลปินเป่าปี่...