กระทรวงสาธารณสุขอนุมัตินำใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 Abdala

กระทรวงสาธารณสุขอนุมัตินำใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 Abdala

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 17 กันยายน กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัตินำใช้วัคซีนแบบมีเงื่อนไขในกรณีมีความต้องการอย่างเร่งด่วนเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วัคซีน Abdala ผลิตโดยบริษัท AICA Laboraries, Base...
วัคซีน Nano Covax กำลังอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้งาน

วัคซีน Nano Covax กำลังอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้งาน

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 18 กันยายน สภาจริยธรรมแห่งชาติได้ประชุมหารือและประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19 Nano Covax โดยได้อนุมัติรายงานการวิจัยทดลองทางคลินิกระยะที่...
สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดโควิด-19 ทั่วโลกในสัปดาห์หน้า

สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดโควิด-19 ทั่วโลกในสัปดาห์หน้า

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 17 กันยายน ทำเนียบขาวได้ประกาศว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดโควิด-19 ทั่วโลกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันที่ 22 กันยายนซึ่งตรงกับช่วงจัดการประชุมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อผลักดันความพยายามในการฉีดวัคซีนในทั่วโลก
มอบถุงยังชีพเกือบ 470,000 ถุงให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

มอบถุงยังชีพเกือบ 470,000 ถุงให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

(VOVWORLD) - เพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม กองเยาวชนส่วนกลางได้ปฏิบัติโครงการ "ถุงยังชีพล้านถุง"...
รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดามลงพื้นที่กำชับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเตี่ยนยาง

รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดามลงพื้นที่กำชับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเตี่ยนยาง

(VOVWORLD) -วันที่ 17 กันยายน รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม และผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางได้ลงพื้นที่กำชับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดเตี่ยนยาง
แก้ไขอุปสรรค ฟื้นฟูการผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตร์และสัตว์น้ำของจังหวัดต่างๆภาคใต้เวียดนาม

แก้ไขอุปสรรค ฟื้นฟูการผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตร์และสัตว์น้ำของจังหวัดต่างๆภาคใต้เวียดนาม

(VOVWORLD) -ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อให้แก่แรงงานที่ทำงานและอาศัยอยู่ในโรงงาน ช่วยเหลือเกษตรกรและสนับสนุนแรงงานให้กลับมาทำงานในเขตผลิตและโรงงานแปรรูป ส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านตลาดเพื่อรักษาห่วงโซ่การผลิต
รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม ลงพื้นที่ตรวจสอบการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในจังหวัดบิ่งเยือง

รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม ลงพื้นที่ตรวจสอบการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 16 กันยายน นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้นำคณะปฏิบัติงานส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19...
เสร็จสิ้นขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้แก่วัคซีนและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

เสร็จสิ้นขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้แก่วัคซีนและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ซับซ้อนภายในประเทศ บวกกับการมีประชากรเกือบ 100 ล้านคน...
หน่วยงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและธุรกิจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

หน่วยงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและธุรกิจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

(VOVWORLD) -หน่วยงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการและธุรกิจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19
เปิดการรณรงค์ “ประชาชนสามัคคีเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19”

เปิดการรณรงค์ “ประชาชนสามัคคีเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19”

(VOVWORLD) -วันที่16 กันยายน ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ประชาชนสามัคคีเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19”ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนใต้กลับมาให้บริการอีกครั้ง

ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนใต้กลับมาให้บริการอีกครั้ง

(VOVWORLD) - วันที่ 15 กันยายน ท่าเรือห่อนเร้อและตลาดขายส่งสัตว์น้ำภาคกลางตอนใต้ในนครญาจางจังหวัดแค้งหว่าได้เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดเป็นเวลา 2 เดือนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์เสนอมาตรการต่างๆเพื่อใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากโรคโควิด -19

บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์เสนอมาตรการต่างๆเพื่อใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 15 กันยายน ณ สำนักรัฐบาล นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19...
สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามในสิงคโปร์รับสิ่งของช่วยเหลือจากกองทุนเทมาเส็ก

สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามในสิงคโปร์รับสิ่งของช่วยเหลือจากกองทุนเทมาเส็ก

(VOVWORLD) -วันที่ 15 กันยายน สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามในสิงคโปร์ได้รับสิ่งของช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด งวดแรกจากกองทุนทามาเส็ก การจัดส่งครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ 16 เครื่อง...
วันที่ 15 กันยายน เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 10,583 รายในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในโลกยังคงเพิ่มขึ้น

วันที่ 15 กันยายน เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 10,583 รายในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในโลกยังคงเพิ่มขึ้น

(VOVWORLD) - ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 กันยายนถึงเวลา 18.00...