แอพพลิเคชั่น Food Hub ให้บริการส่งอาหารอินทรีย์ปลอดสารพิษจากฟาร์มถึงบ้าน

แอพพลิเคชั่น Food Hub ให้บริการส่งอาหารอินทรีย์ปลอดสารพิษจากฟาร์มถึงบ้าน

(VOVWORLD) - อาหารที่มีการปนเปื้อนเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งจากการเล็งเห็นถึงความต้องการในด้านนี้และความประสงค์ที่จะจัดสรรอาหารอินทรีย์ปลอดสารพิษให้แก่ผู้บริโภค ทำให้เกิดแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่น Food Hub ที่ให้บริการส่งอาหารอินทรีย์ปลอดสารพิษจากฟาร์มถึงบ้านผ่านการเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต่างๆ
โครงการสตาท์อัพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการสตาท์อัพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานประกอบการและบริษัทจำนวนมาก แต่ก็มีนักธุรกิจรุ่นใหม่และสถานประกอบการสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0...
แอพพลิเคชั่น Fitpro ที่ช่วยเชื่อมโยงและดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

แอพพลิเคชั่น Fitpro ที่ช่วยเชื่อมโยงและดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

(VOVWORLD) - การดูแลสุขภาพและออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชน แม้กระทั้งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบัน ซึ่งจากการสนับสนุนของเทคโนโลยี ประชาชนสามารถค้นหาและเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับวิธีออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพและออกกำลังกาย Fitpro...
คุณดิงเหงวียนหว่างทือ กับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา

คุณดิงเหงวียนหว่างทือ กับการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา

(VOVWORLD) - หลังจากเรียนจบคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยในนครดานัง คุณดิงเหงวียนหว่างทือ อายุ 31ปี ก็ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งด้วยรายได้ที่มั่นคง แต่เธอก็ได้ลาออกจากงานเพื่อทุ่มเทให้แก่โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาที่เธอฝัน โดยหลังปฏิบัติโครงการดังกล่าวเป็นเวลากว่า 3ปี...
พัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจากการทำเกษตรปลอดสารพิษ

พัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจากการทำเกษตรปลอดสารพิษ

(VOVWORLD) - จากความประสงค์ที่จะจัดสรรอาหารอินทรีย์ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เยาวชนหลายคนในจังหวัดดั๊กลั๊กได้พัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจากโครงการเกษตรอินทรีย์ โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับอาหารที่ปลอดภัยและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากโครงการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

ทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากโครงการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

(VOVWORLD) - โครงการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรอาจเป็นโครงการใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิต เช่น ต้นข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วลิสง กากมันสำปะหลัง...
สัญญาณที่น่ายินดีจากกระแสเงินทุนสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความคิดสร้างสรรค์

สัญญาณที่น่ายินดีจากกระแสเงินทุนสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความคิดสร้างสรรค์

(VOVWORLD) - ในฟอรั่มภ์กองทุนเพื่อการลงทุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ปี ๒๐๑๙ เปิดขึ้นครั้งแรก ณ กรุงฮานอยเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน เวียดนามได้เห็นถึงคำมั่นในการลงทุนที่น่าประทับใจจากกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศสำหรับสถานประกอบการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของเวียดนาม...
จังหวัดบั๊กนิงห์ให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดบั๊กนิงห์ให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - ปี 2017 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพในช่วงปี 2017-2025 และมอบหมายให้สมาพันธ์สตรีเวียดนามเป็นประธานโครงการเพื่อแปรแนวคิดการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพของสตรีให้กลายเป็นความจริง มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ที่จังหวัดบั๊กนิงห์ หลังจากปฏิบัติโครงการเป็นเวลากว่า...
ปิดฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งแรก

ปิดฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งแรก

(VOVWORLD) -ฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งแรกปี2018 ได้ปิดประชุมเมื่อเช้าวันที่29พฤศจิกายนภายหลังดำเนินการประชุมเป็นเวลา2วัน
นักลงทุนญี่ปุ่นคือหนึ่งในแบบอย่างที่ดีของนักลงทุนเอฟดีไอในเวียดนาม

นักลงทุนญี่ปุ่นคือหนึ่งในแบบอย่างที่ดีของนักลงทุนเอฟดีไอในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น เมื่อเช้าวันที่ 10 ตุลาคม ณ กรุงโตเกียว นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนเวียดนามในหัวข้อ...
การประกวดข้อคิดริเริ่มแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในเขตชนบทครั้งที่หนึ่ง

การประกวดข้อคิดริเริ่มแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในเขตชนบทครั้งที่หนึ่ง

(VOVWORLD) - เพื่อผลักดันขบวนการ “เยาวชนร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ชนบทใหม่” “โครงการสนับสนุนเยาวชนทำธุรกิจสตาร์ทอัพ”และมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 คณะกรรมการกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้ประกาศจัดการประกวดข้อคิดริเริ่มแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพเยาวชนในเขตชนบทครั้งที่หนึ่ง
นครดานังอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

นครดานังอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

(VOVWorld)-เมื่อเช้าวันที่๒๙มีนาคม ผู้บริหารนครดานังได้จัดการสนทนากับเยาวชนเพื่อรับฟัง หารือและแก้ไขอุปสรรคให้แก่เยาวชนในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ