เรื่องราวการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพของแรงงานเวียดนามที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี

เรื่องราวการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพของแรงงานเวียดนามที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี

(VOVWORLD) - มีแรงงานชาวเวียดนามหลายคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศสามารถหางานทำที่มั่นคงพร้อมสร้างฐานะให้กับตัวเองในกลุ่มบริษัทเวียดนามหรือประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะในบ้านเกิดด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มี ซึ่งในนั้นมีเรื่องราวมากมายของแรงงานเวียดนามที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติหรือ EPS ที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างแพร่หลายในชุมชน
เยาวชนนครดานังประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

เยาวชนนครดานังประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน มีเยาวชนนครดานังหลายคน กำลังเดินหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพที่สร้างรายได้สูง จำนวนโมเดลสตาร์ทอัพอยู่ที่ราว 350 โครงการ...
การแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพกับ KAWAI ปี 2024 สร้างโอกาสที่เอื้อประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่

การแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพกับ KAWAI ปี 2024 สร้างโอกาสที่เอื้อประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่

(VOVWORLD) - การจัดการแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพกับ KAWAI ครั้งที่ 19 ปี 2024 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นการแข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพสำหรับเยาวชนที่ชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศหรือ Foreign...
MindX – ศูนย์บ่มเพาะผู้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีของเวียดนาม

MindX – ศูนย์บ่มเพาะผู้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา MindX บริษัทสตาร์ทอัพด้านการฝึกอบรมเทคโนโลยีในเวียดนาม กลายเป็นหนึ่งในศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ด้วยเป้าหมาย “ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนาม – ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมอย่างสูงสุดเพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0...
สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพของนักธุรกิจหญิงในนครไฮฟอง

สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพของนักธุรกิจหญิงในนครไฮฟอง

(VOVWORLD) - จนถึงปัจจุบัน นครไฮฟองเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสนับสนุนนักธุรกิจหญิงในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพระยะปี 2017-2027 อย่างแข็งขัน โดยมีการสนับสนุนสมาชิกนักธุรกิจหญิงหลายพันคน พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเทคโนโลยีแก่กลุ่มผู้ประกอบการหญิงกว่า...
สตรีเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิงห์ละซ๊อกจังสตาร์ทอัพสร้างฐานะ

สตรีเผ่าเขมรในจังหวัดจ่าวิงห์ละซ๊อกจังสตาร์ทอัพสร้างฐานะ

(VOVWORLD) -ในหลายปีมานี้ ที่จังหวัดจ่าวิงห์และจังหวัดซ็อกจัง นับวันมีสตรีที่เป็นนักธุรกิจมากขึ้น จากความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์และการสนับสนุนของสมาคมสตรีทุกระดับ ได้ช่วยให้สตรีหลายคน โดยเฉพาะสตรีเผ่าเขมรที่นี่สามารถสร้างฐานะที่มั่นคงและยืนยันบทบาทสำคัญของตนในสังคม
เกษตรกรดงเจี่ยวร่วมมือในการผลิตเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคง

เกษตรกรดงเจี่ยวร่วมมือในการผลิตเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคง

(VOVWORLD) - จากการสนับสนุนของทางการท้องถิ่น บวกกับความกล้าคิดกล้าทำในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต เกษตรกรในหมู่บ้านบิ่งหลูกหะ อำเภอเมืองดงเจี่ยวได้ยุติการผลิตแบบรายย่อย ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ที่ปลูกดอกไม้แบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกว๋างนิงห์และเปิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
พัฒนาเวียดนามให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งนวัตกรรม

พัฒนาเวียดนามให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งนวัตกรรม

(VOVWORLD) -ในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เวียดนามกำลังผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติโครงการที่เป็นรูปธรรมต่างๆ เพื่อผลักดันระบบนิเวศนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์และสร้างบรรยากาศที่ผลักดันการวิจัยพัฒนา ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
สตรีผู้ที่หลงไหลการทำเกษตร

สตรีผู้ที่หลงไหลการทำเกษตร

(VOVWORLD) - นาง เหงียนถิห่า อายุ 38 ปี เกิดและโตในหมู่บ้านชนบท มีความหลงไหลในการทำเกษตร โดยเมื่อปี 2017 เธอได้ฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถก่อตั้งสหกรณ์ผลิต...
สถานประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

สถานประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

(VOVWORLD) - อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเศรษฐกิจที่สร้างพลังขับเคลื่อนของประเทศ มีบทบาทแนะแนว สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล MAKE...
เชื่อมั่นต่ออนาคตของเทคโนโลยี “Make in Vietnam”

เชื่อมั่นต่ออนาคตของเทคโนโลยี “Make in Vietnam”

(VOVWORLD) -ปัจจุบันนี้ กระแสการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในเวียดนามกำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็ง โดยในสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลประมาณ 70,000 แห่ง มีสถานประกอบการหลายแห่งที่สามารถเจาะตลาดต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ Make...
บิ่งห์เยือง มีชื่อในกลุ่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลก

บิ่งห์เยือง มีชื่อในกลุ่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลก

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ฟอรั่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลกหรือICFซึ่งรวมชุมชนอัจฉริยะที่เจริญรุ่งเรืองมากกว่า 200 เมืองทั่วโลก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้บิ่งห์เยืองเป็น...
นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล ในปี 2023 นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานสาธารณสุขนครโฮจิมินห์ นั่นคือ การจัดทำเวชระเบียนดูแลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนและฐานข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุข...
นครดานังพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะ

นครดานังพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะ

(VOVWORLD) -เมื่อเดือนมกราคมปี 2019 กรมการเมืองพรรคฯ ได้ประกาศมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนานครดานังถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 เพื่อปฏิบัติเป้าหมายพัฒนานครดานังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและสังคมขนาดใหญ่ของเวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2030และถึงปี 2045 จะพัฒนาเป็นตัวเมืองขนาดใหญ่ ตัวเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
แผนที่ 4 มิติ แผนที่ดิจิทัลสำหรับคนเวียดนาม

แผนที่ 4 มิติ แผนที่ดิจิทัลสำหรับคนเวียดนาม

(VOVWORLD) -ปัจจุบันนี้ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนคุ้นเคยกับการใช้แผนที่จากแอปพลิเคชั่น เช่น Google Mapsและ Apple Maps เพื่อนำทางและค้นหาตำแหน่ง แต่ที่เวียดนาม...
ตั้งใจนำชมรมสถานประกอบการดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

ตั้งใจนำชมรมสถานประกอบการดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติ “โครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติถึงปี 2025 และกำหนดแนวทางถึงปี 2030” โดยย้ำถึงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในทุกด้าน แต่เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีการพัฒนาในด้านนี้ ดังนั้น การสนับสนุนชมรมสถานประกอบการดิจิทัลเวียดนาสู่ตลาดโลกคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญที่กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามเน้นปฏิบัติในปัจจุบัน
ส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี

ส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา กระแสการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรมกำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็งในเวียดนาม โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่า ผู้ทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในเวียดนามและคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำนับวันมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ควบคู่กับนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและการเดินพร้อมของสถานประกอบการ ศูนย์สนับสนุนสตาร์ทอัพนวัตกรรมและการช่วยเหลือของผู้ที่มีประสบการณ์ สตาร์ทอัพหลายคนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ประสบผลที่น่ายินดีต่างๆ
บ้านอัจฉริยะ Make in Vietnam – แนวโน้มแห่งการพัฒนาใหม่

บ้านอัจฉริยะ Make in Vietnam – แนวโน้มแห่งการพัฒนาใหม่

(VOVWORLD) -ในเวียดนาม บ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมกำลังพัฒนาและนับวันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้น สถานประกอบการเวียดนามจึงลงทุนพัฒนาโครงการและซอฟแวร์อัจฉริยะอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยวิจัยผลิตสมาร์ทโฮม Make...
กองเยาวชนเดินพร้อมกับเยาวชนในการสตาร์ทอัพ

กองเยาวชนเดินพร้อมกับเยาวชนในการสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) - “ เดินพร้อมกับเยาวชนในการสตาร์ทอัพ” คือโครงการที่สำคัญของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ซึ่งในเวลาที่ผ่านมา กองเยาวชนฯ ทุกระดับได้สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมให้เยาวชนทั่วประเทศสตาร์ทอัพสร้างฐานะที่มั่นคง
เจ้าของฟาร์มเดินหน้าในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัล

เจ้าของฟาร์มเดินหน้าในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -นาย ดังเยืองมิงห์หว่าง จบสาขาวิชาวิศวกรอัตโนมัติจากฝรั่งเศส เคยได้รับคำเชิญให้มาทำงานจากบริษัททั้งภายในและต่างประเทศด้วยเงินเดือนนับพันดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อปี 2016 เขาได้ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบิ่งเฟือกเพื่อทำการเกษตร...