การใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าแบบยั่งยืนช่วยสร้างฐานะให้แก่ประชาชนในจังหวัดเอียนบ๊าย

การใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าแบบยั่งยืนช่วยสร้างฐานะให้แก่ประชาชนในจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVWORLD) -จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับบทบาทและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่า ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดเอียนบ๊าย ได้มีแนวทางและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากป่าแบบยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ โดยนับวันมีประชาชนขานรับแนวทางนี้มากขึ้น ซึ่งช่วยผลักดันรูปแบบการปลูกป่าอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้...
การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า

การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า

(VOVWORLD) -การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเป็นแนวโน้มที่กำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็งในเวียดนาม จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของภารกิจนี้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่เชิงก้าวกระโดดในระยะปี 2021-2025 จังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า กำลังผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่ครอบคลุมใน...
การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในจังหวัดบิ่งเยือง – พลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในจังหวัดบิ่งเยือง – พลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

(VOVWORLD) - จังหวัดบิ่งเยืองเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่อยู่แถวหน้าในกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเวียดนาม ซึ่งสามารถเห็นได้จากอันดับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลแห่งชาติที่ขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นให้ทางการจังหวัดฯ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวลาที่จะถึง
หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง

หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) -วันที่ 2 ตุลาคมปี 2020 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองได้อนุมัติแผนการทดลองสร้างสรรค์ “หมู่บ้านอัจฉริยะ” ในตำบลแบกดั่ง อำเภอเมืองเตินเอวียน ระยะปี 2020...
เกษตรกรที่เป็นเศรษฐีในเขตเขาเอียนโจว

เกษตรกรที่เป็นเศรษฐีในเขตเขาเอียนโจว

(VOVWORLD) -จากการทำธุรกิจแบบครบวงจรและการผลิตสินค้าคุณภาพสูง นายเจิ่นญือเกียน ในหมู่บ้านฟากุ๊ง ตำบล ล้องเฟียน อำเภอเอียนโจว สามารถสร้างรายได้นับหมื่นล้านด่งต่อปี จนกลายเป็นตัวอย่างแห่งความมุ่งมั่นสร้างฐานะและเป็น...
โฮมสเตย์เติมญุง – ตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพในหมู่บ้านหว่างแฟว จังหวัดลายโจว

โฮมสเตย์เติมญุง – ตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพในหมู่บ้านหว่างแฟว จังหวัดลายโจว

(VOVWORLD) -โฮมสเตย์ เติมยุงของนาง หล่อถิเติมและนาง หล่อถิญุง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 เมษายนปี 2021 ณ หมู่บ้านหว่างแฟว...
เครือข่ายประกอบธุรกิจแบบชุมชน – เชื่อมโยงเพื่อความสำเร็จ

เครือข่ายประกอบธุรกิจแบบชุมชน – เชื่อมโยงเพื่อความสำเร็จ

(VOVWORLD) -ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ปัจจุบัน คำว่า “เครือข่ายสังคม” และ “แพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ” ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่คุ้นเคยของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีลักษณะเชื่อมโยงในชุมชนเท่านั้นและแพลตฟอร์มอี...
ผลักดันแนวโน้มการนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ

ผลักดันแนวโน้มการนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สินค้าเกษตรของเวียดนามได้ถูกขายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ โดยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ในความเป็นจริง การขายสินค้าเกษตรผ่านอี – คอมเมิร์ซไม่เพียงแต่สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรเท่านั้น หากยังเป็นการพิสูจน์ว่าการขายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มอี...
สถานประกอบการเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวรุดหน้าต่อไป

สถานประกอบการเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวรุดหน้าต่อไป

(VOVWORLD) -การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เปิดทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่อาชีพต่างๆในเวียดนาม ซึ่งทุกหน่วยงานต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อคงอยู่และพัฒนา...
ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

(VOVWORLD) -จากการเชื่อมโยงกับเกษตรกรในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูป ปัจจุบันนี้มีเยาวชนหลายคนในจังหวัดดั๊กนงได้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนเองและชุมชน
ประสิทธิภาพจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐานเวียดแก๊ปในนาข้าวที่จังหวัดก่าเมา

ประสิทธิภาพจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐานเวียดแก๊ปในนาข้าวที่จังหวัดก่าเมา

(VOVWORLD) -ช่วงนี้ ก่าเมากำลังย่างเข้าสู่ฤดูเก็บกุ้งก้ามกรามขาย โดยเกษตรกรมีความยินดีเป็นอย่างมากที่สามารถขายได้ในราคาสูงกว่าช่วงที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่ 4 ช่วยให้มีเงินต้อนรับตรุษเต๊ต รูปแบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในนาข้าวเป็นก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฯในหลายเดือนที่ผ่านมา...
สตรีในจังหวัดกอนตุมกับกระบวนการสตาร์ทอัพ

สตรีในจังหวัดกอนตุมกับกระบวนการสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) -เพื่อปฏิบัติโครงการ “สนับสนุนสตรีทำธุกิจสตาร์ทอัพระยะปี 2017-2025” ของนายกรัฐมนตรี ในเวลาที่ผ่านมา สหพันธ์สตรีเวียดนามทุกระดับในจังหวัดกอนตุมได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันและแปรแนวคิดเกี่ยวกับการสตาร์ทอัพของสมาชิกให้เป็นความจริง ความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ได้ช่วยให้สตรียากจนและสตรีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในท้องถิ่นสามารถมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในจังหวัดกว๋างนาม

สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรมในจังหวัดกว๋างนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยนับวันมีเยาวชนที่กล้าลงทุนทำธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่พยายามฟันฝ่าอุปสรรคสร้างฐานะที่มั่นคงในจังหวัดกว๋างนาม
การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบบุ๊คคาเฟ่ที่นครเกิ่นเทอ

การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบบุ๊คคาเฟ่ที่นครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) -ที่นครเกิ่นเทอ ร้านหนังสือที่มีชื่อว่า “หนังสือและเรื่องราว” ของคุณฟานหงอกเฟิ้นที่ตั้งอยู่ในร้านน้ำชาก๋อหงอดที่เขตนิงห์เกี่ยว นครเกิ่นเทอ เป็นร้านที่ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักกันดี...
ความปรารถนาในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊ก

ความปรารถนาในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊ก

(VOVWORLD) -บนเจตนารมณ์ “ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเพื่อพิชิตความใฝ่ฝัน” เยาวชนบางส่วนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊กได้เลือกกลับบ้านเกิดเพื่อทำธุรกิจสตาร์ทอัพแทนการหางานทำในต่างถิ่น ซึ่งหลายคนสามารถใช้ความได้เปรียบของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาบ้านเกิด
ประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา ที่เวียดนาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook, Zalo ได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งนับวันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คน...
จังหวัดหลางเซินทดลองการใช้จุดผ่านแดนดิจิทัลเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการจัดทำแผนที่นำเข้าและส่งออกทั่วประเทศให้มีความสมบูรณ์

จังหวัดหลางเซินทดลองการใช้จุดผ่านแดนดิจิทัลเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการจัดทำแผนที่นำเข้าและส่งออกทั่วประเทศให้มีความสมบูรณ์

(VOVWORLD) -สำนักงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์จังหวัดหลางเซินกำลังประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการทดลองปรับเปลี่ยนการใช้ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ในจุดผ่านแดนหิวหงิและเตินแทงเพื่อปรับเปลี่ยนการทำระเบียบการต่างๆเป็นระบบอัตโนมัติ ลดเวลาในการทำระเบียบศุลกากรให้แก่สถานประกอบการนำเข้าส่งออก ยานพาหนะและการขนส่งสินค้าระหว่างเวียดนามกับจีน ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์และปรับปรุงแผนที่โครงข่ายจุดนำเข้าและส่งออกทั่วประเทศให้มีความสมบูรณ์
สถานประกอบการเวียดนามในยุโรปเป็นช่องทางนำสินค้าเวียดนามเจาะตลาดยุโรป

สถานประกอบการเวียดนามในยุโรปเป็นช่องทางนำสินค้าเวียดนามเจาะตลาดยุโรป

(VOVWORLD) -ตามข้อมูลสถิติ ปัจจุบัน มีสถานประกอบการเวียดนามประมาณ 3,500 แห่งที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งพลังที่สำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์และนำสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ เวียดนามได้เข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม...