eGap แอปพลิเคชันด้านการเกษตร

eGap แอปพลิเคชันด้านการเกษตร

(VOVWORLD) -จากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการทราบเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าและเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในด้านการเกษตร บรรดานักวิทยาศาสตร์ของสมาพันธ์สหกรณ์เศรษฐกิจดิจิทัลเวียดนามหรือ VDECA ได้ทำการบริหารการเกษตร 4.0 ผ่านแอปพลิเคชัน...
การบริหารสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล –โซลูชันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษายุคดิจิทัลในเวียดนาม

การบริหารสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล –โซลูชันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษายุคดิจิทัลในเวียดนาม

(VOVWORLD) - กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลระดับชาติกำลังได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งในเวียดนาม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเป็นแนวทางหลักเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเวียดนามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Getfly CMR–สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

Getfly CMR–สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -Customer Relationship Management หรือ CRM เป็นกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของสถานประกอบการ เพื่อบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีโซลูชั่น CRM...
ความคาดหวังอันแรงกล้าของสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเวียดนาม

ความคาดหวังอันแรงกล้าของสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 22 กันยายน สมาคมซอฟต์แวร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเวียดนาม หรือ VINASA ได้ประกาศยกย่องสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นเวียดนาม 10 แห่งประจำปี...
แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล OneClinic เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคนเวียดนาม”

แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล OneClinic เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคนเวียดนาม”

(VOVWORLD) - แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล OneClinic ที่นำเสนอโซลูชันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารระบบคลินิกผ่านซอฟต์แวร์ CLINICAL INFORMATION SYSTEM ซอฟต์แวร์ ELECTRONIC MEDICAL RECORD...
เชื่อมั่นต่ออนาคตของเทคโนโลยี “Make in Vietnam”

เชื่อมั่นต่ออนาคตของเทคโนโลยี “Make in Vietnam”

(VOVWORLD) -ปัจจุบันนี้ กระแสการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในเวียดนามกำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็ง โดยในสถานประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลประมาณ 70,000 แห่ง มีสถานประกอบการหลายแห่งที่สามารถเจาะตลาดต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ Make...
สถานประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

สถานประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

(VOVWORLD) - อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเศรษฐกิจที่สร้างพลังขับเคลื่อนของประเทศ มีบทบาทแนะแนว สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล MAKE...
เยาวชนเวียดนามปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน

เยาวชนเวียดนามปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน

(VOVWORLD) - ด้วยความได้เปรียบของเยาวชนคือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สมาชิกกองเยาวชนและเยาวชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการรุ่นใหม่เป็นกองกำลังเดินหน้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน นำผลงานที่เป็นรูปธรรมมาให้แก่ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม...
SAPO แอปพลิเคชันบริหารและขายสินค้าในหลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวียดนาม

SAPO แอปพลิเคชันบริหารและขายสินค้าในหลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ เวียดนาม

(VOVWORLD) -SAPO คือผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีของบริษัท Sapo เวียดนามหุ้นส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ดีที่สุดในการขายปลีกและอี – คอมเมิร์ซในเวียดนาม จากจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการผลิตซอฟต์แวร์ Make...
นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล ในปี 2023 นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานสาธารณสุขนครโฮจิมินห์ นั่นคือ การจัดทำเวชระเบียนดูแลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนและฐานข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุข...
Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

(VOVWORLD) - “Make in Vietnam” เป็นคำที่มักจะได้รับการกล่าวถึงเมื่อระบุถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่คือสโลแกนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ของเวียดนาม ซึ่งเปิดตัวโดยกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในฟอรั่มแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการเทคโนโลยีเวียดนามเมื่อปี...
จังหวัดกว๋างนิงห์ยกระดับการบริหารเรือประมงด้วยระบบดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงที่ขัดกับข้อกำหนด IUU

จังหวัดกว๋างนิงห์ยกระดับการบริหารเรือประมงด้วยระบบดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงที่ขัดกับข้อกำหนด IUU

(VOVWORLD) - การบริหารเรือประมงในทะเลเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญเพื่อต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือ IUU ทางการจังหวัดกว๋างนิงห์กำลังปฏิบัติมาตรการดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารเรือประมงและสนับสนุนชาวประมงเพื่อมุ่งสู่การยกเลิก “ใบเหลือง” ของคณะกรรมาธิการยุโรปหรืออีซี
สร้างเมืองอัจฉริยะในนครโฮจิมินห์

สร้างเมืองอัจฉริยะในนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - ตามผลการจัดอันดับของดัชนีการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในปี 2022 ของกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามที่ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า นครโฮจิมินห์ได้เลื่อนจากอันดับ 3 ขึ้นมาอยู่อันดับ...
แผนที่ 4 มิติ แผนที่ดิจิทัลสำหรับคนเวียดนาม

แผนที่ 4 มิติ แผนที่ดิจิทัลสำหรับคนเวียดนาม

(VOVWORLD) -ปัจจุบันนี้ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนคุ้นเคยกับการใช้แผนที่จากแอปพลิเคชั่น เช่น Google Mapsและ Apple Maps เพื่อนำทางและค้นหาตำแหน่ง แต่ที่เวียดนาม...