Media /
จดหมายของประธานประเทศส่งถึงหน่วยงานการศึกษาในโอกาสเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2019-2020
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเยือนและอวยพรครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นเซินเตย ในกรุงฮานอย ในโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ (Thống Nhất – TTXVN)
ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินตีกลองเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ที่โรงเรียนมัธยมต้น ทาปเหมื่อย จังหวัดด่งทาป (Trọng Đức - TTXVN)
ตามมติแนะนำการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาฯ พิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ปีนี้โรงเรียนทุกแห่งร่วมลดการปล่อยลูกโป่งเพื่อร่วมกันลดขยะพลาสติกหรือสิ่งของที่ใช้วัตถุไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายเหงวียนเถียนเญิน สมาชิกกรมการเมือง เลขาธิการพรรคสาขานครโฮจิมินห์เปิดปีการศึกษาใหม่ที่โรงเรียนมัธยมต้นเลกวี๊โดนที่มีอายุ145ปีในนครโฮจิมินห์
รองนายกรัฐมนตรีหวูดึ๊กดาม เข้าร่วมพิธีต้อนรับเด็กป1.ในการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ที่โรงเรียนประถมศึกษาเลวันต๊ามในกรุงฮานอย (VGP/Đình Nam )
พิธีเปิดเทอมปี 2019-2020ที่โรงเรียนกิมด่งในกรุงฮานอย
วันงานแห่งการไปโรงเรียนของเด็กๆโรงเรียนอนุบาลต๋วยฮวา กรุงฮานอย
รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งห์เหวะ ตีกลองเปิดเทอมปีใหม่ที่โรงเรียนประถมศึกษาลี้นามเด๊ในอ.ฮึงฮ่า จังหวัดท้ายบิ่งห์
พิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ก็ถูกจัดขึ้นตามโรงเรียนทุกระดับรวม772แห่งในจังหวัดยาลาย เขตที่ราบสูงเตยเงวียน
เด็กๆโรงเรียนประถม เเจ่ลีอา ต.ดึ๊กแหง อ.บ๋าวเลิม จังหวัดกาวบั่งในวันเปิดเทอม
ปีนี้ ที่โรงเรียนเลืองเท้วิงห์ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภาพเกี่ยวกับเจื่องซาหรือสเปรตลีในโอกาสเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่เพื่อให้นักเรียนและครูอาจารย์มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอธิปไตยทางทะเลของประเทศและชีวิตของทหารและครอบครัวต่างๆที่กำลังอาศัยและปฏิบัติหน้าที่ที่หมู่เกาะด่านหน้าของประเทศ

นักเรียนและนักศึกษากว่า 24 ล้านคนเข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2019-2020

(VOVWORLD) -เมื่อเช้าวันที่ 5 กันยายน นักเรียนและนักศึกษากว่า 24 ล้านคนทั่วประเทศได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2019-2020 โดยผู้นำพรรคและรัฐได้เข้าร่วมและแสดงความยินดีต่อนักเรียนและนักศึกษาในโอกาสดังกล่าว

Đức Anh tổng hợp