ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙

(VOVWORLD) - ภาพถ่ายชุดนี้กล่าวถึงทัศนียภาพที่สวยงามของเวียดนามในสถานที่หลายแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่น้ำตก บ๋านยกในจังหวัดกาวบั่ง ฤดูฝนในจังหวัดด่งทาป ไปจนถึงแท่นตรวจการทางทะเล
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 1
ภาพถ่าย น้ำตกบ๋านยกของช่างภาพ เหงียนเติ๊นต๊วนจากนครโฮจิมินห์ได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูงครั้งที่๒ ปี ๒๐๑๙: ความภูมิใจเขตชายแดน” ซึ่งสื่อให้เห็นถึงทัศนียภาพที่สวยงามในสถานที่ทุกแห่งทั่วประเทศผ่านมุมสูง โดยเฉพาะถ่ายภาพหลักพรมแดน
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 2
ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลที่ ๒ มีชื่อว่า “รุ่งอรุณในเมือง” ของช่างภาพ ยางเซินดงจากนครโฮจิมินห์
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 3
ภาพถ่าย “เมฆ” ของช่างภาพ เจิ่นกวางแอง จากจังหวัดเลิมด่ง ได้รับรางวัลที่ ๓ นาย เจิ่นกวางแอง เผยว่า ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ตั้งแต่เวลา ๐๔. ๐๐ น. ถึง ๐๖. ๐๐ น. คือช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อถ่ายภาพเมฆในเมืองดาลัด
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 4
ภาพถ่าย “ความงามของซาปา” ของช่างภาพ เจิ่นบ๋าวหว่าจากจังหวัดบิ่งดิ่งห์ได้รับรางวัลที่ ๓
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 5
ภาพถ่าย “เขตภูดอย- สร้างก้าวกระโดด” ของช่างภาพ เหงียนถิหายเอี๊ยนจากจังหวัดฟู้เถาะ ที่ถ่ายภาพเนินชา ลองก๊ก ในอำเภอเตินเซิน จังหวัดฟู้เถาะที่ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวฮาลองของเขตภูดอย” ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ ลองก๊กได้รับการประเมินว่าเป็นหนึ่งในเนินชาที่สวยที่สุดของเวียดนาม
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 6
ภาพถ่าย “เก็บต้นกก” ของช่างภาพ เหงียนแซงก๊วกฮวี จากนครดานัง
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 7
นอกจากได้รับรางวัลที่ ๑ ช่างภาพ เหงียนเติ๊นต๊วน ยังได้รับรางวัลชมเชยจากผลงาน “ตามฝูง” ที่ถ่ายที่จังหวัดไตนิงห์
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 8
ภาพเขตตะวันตกในฤดูฝนของช่างภาพ มายแถ่งเชืองจากจังหวัดกว๋างนาม ภาพนี้ถ่ายที่จังหวัดด่งทาปได้รับรางวัลชมเชย
ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 9

ภาพถ่าย “สีสันต่าปะ” ที่อำเภอ จีตน จังหวัดอานยางของช่างภาพ เจิ่นบ๋าวหว่าได้รับรางวัลชมเชย

๑๐

ภาพถ่าย ๑๐ ภาพที่ได้รับรางวัลในการประกวด “เวียดนาม มองจากที่สูง”ปี ๒๐๑๙ - ảnh 10
ภาพถ่าย “เลนคมนาคม” ของช่างภาพ ห่าแทงงาจากกรุงฮานอย ที่ถ่ายรูปที่แท่นตรวจการทางทะเล DK1-14 ได้รับรางวัลชมเชย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด