ผลักดันความร่วมมือด้านแร่ธาตุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลักดันความร่วมมือด้านแร่ธาตุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ อาเซียนได้จัดการสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่วกับการปฏิบัติศักยภาพการพัฒนาความร่วมมือด้านแร่ธาตุหรือ DPAMC และการวิจัยขอบเขตของระบบการสื่อสารและฐานข้อมูลแร่อาเซียนหรือ AMDIS เป็นเวลา 2...