ยกระดับคุณภาพการช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่คนจนและผู้ด้อยโอกาส

ยกระดับคุณภาพการช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่คนจนและผู้ด้อยโอกาส

(VOVWORLD) - ในกรอบโครงการผลักดันกฎหมายและตุลาการในเวียดนามหรือโครงการ EU JULIE โดยสหภาพยุโรปและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นผู้อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน ณ...