กรมการเมืองแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

กรมการเมืองแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางพรรค ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนามได้เป็นประธานในการประชุมของกรมการเมืองเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่...