กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามประกาศการปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าเมือง

กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามประกาศการปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าเมือง

(VOVWORLD) -เพื่อผลักดันการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19ในชุมชน รัฐบาลเวียดนามได้ตัดสินใจระงับการปฏิบัตินโยบายการยกเว้นวีซ่าต่อพลเมืองเบลารุส รัสเซียและญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่เวลา 12.00. น.ของวันที่...