กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  อันดับแรกในเวียดนาม

กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อันดับแรกในเวียดนาม

(VOVWORLD) - กระทรวงสาธารณสุขได้มีเอกสารแนะนำการรับ เก็บรักษา จัดสรรค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับจากโครงการ Covax...