การสนทนาเกี่ยวกับนโยบายด้านกลาโหมเวียดนาม - กัมพูชาครั้งที่ 4

การสนทนาเกี่ยวกับนโยบายด้านกลาโหมเวียดนาม - กัมพูชาครั้งที่ 4

(VOVWORLD) - การสนทนาเกี่ยวกับนโยบายด้านกลาโหมเวียดนาม - กัมพูชาครั้งที่ 4 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่สำนักงานของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ใน...