การออกพันธบัตรเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและผลักดันการลงทุนสาธารณะ

การออกพันธบัตรเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและผลักดันการลงทุนสาธารณะ

(VOVWORLD) -จากการที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า นครโฮจิมินห์ต้องวางแผนการออกพันธบัตรของทางการท้องถิ่นในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว