การแข่งเรืองอซอกจังครั้งที่ 4 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

การแข่งเรืองอซอกจังครั้งที่ 4 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน ณ จังหวัดซอกจัง ได้มีการปิดการแข่งเรืองอซอกจังครั้งที่ 4 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี 2019...