กิจกรรมอวยพรปีใหม่โจลชนัมทไมของชนเผ่าเขมร

กิจกรรมอวยพรปีใหม่โจลชนัมทไมของชนเผ่าเขมร

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 เมษายน ผู้นำนครเกิ่นเทอและตัวแทนหน่วยงานต่างๆได้ไปอวยพรปีใหม่โจลชนัมทไมปี 2021 ที่วัดต่างๆของชนเผ่าเขมรในท้องถิ่น