กิจกรรมต่างๆในโอกาสเทศกาลสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง

กิจกรรมต่างๆในโอกาสเทศกาลสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง

(VOVWORLD) - ในโอกาสเทศกาลสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งประจำปี 2021 ในหัวข้อ “มุ่งสู่การสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง” ทางการเมืองถุดึ๊กในนครโฮจิมนห์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ