คณะผู้แทนพรรคสาขาจังหวัดดั๊กลักมีความเชื่อมั่นต่อผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

คณะผู้แทนพรรคสาขาจังหวัดดั๊กลักมีความเชื่อมั่นต่อผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 12 มกราคม ได้มีการจัดการประชุมของคณะผู้แทนพรรคสาขาจังหวัดดั๊กลักที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13