ความปลอดภัยด้านอินเตอร์เน็ต Make in Vietnam –ปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติ

ความปลอดภัยด้านอินเตอร์เน็ต Make in Vietnam –ปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติ

(VOVWORLD) - ปี 2020 เป็นปีปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติ โดยมีการจัดทำผลิตภัณฑ์และแอพพลิเคชั่นต่างๆของสถานประกอบการเวียดนาม