ความมีประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

ความมีประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

(VOVWORLD) - ในการจัดทำร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีแนวทางรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนเพื่อปรับปรุงร่างเอกสารการประชุม โดยถือเป็นงานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสามารถระดมความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกพรรคและประชาชนทุกคนในการวางแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่ฉกฉวยปัญหาทางการเมืองที่จงใจอ้างแนวทางนี้เพื่อปล่อยข่าวเท็จและข้อมูลที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับระบอบการเมือง บทบาทเป็นผู้นำของพรรค งานด้านบุคลากรและปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ