งานวันอาทิตย์สีแดงในหัวข้อ “บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตคน – ภารกิจของคุณและฉัน”

งานวันอาทิตย์สีแดงในหัวข้อ “บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตคน – ภารกิจของคุณและฉัน”

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 5 มกราคม ณ เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิง ได้มีการจัดงานวันอาทิตย์สีแดงในหัวข้อ “บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตคน...