จังหวัดดั๊กลักส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

จังหวัดดั๊กลักส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) -ภายหลัง 2 ปีที่ให้การสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัพ จังหวัดดั๊กลักได้ยกระดับระบบนี้ขึ้นเป็นระบบนิเวศขั้นพื้นฐาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้แก่สถานประกอบการสตาร์ทอัพเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและการพัฒนาต่างๆ นี่ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้จังหวัดดั๊กลักพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเชิงลึกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดึงดูดสถานประกอบการสตาร์ทอัพมากขึ้น