จังหวัดด่งนายพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

จังหวัดด่งนายพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานการท่องเที่ยวของจังหวัดด่งนายได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและถือเป็นภาคสำคัญในยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของจังหวัดฯ ขณะนี้ หน่วยงานการท่องเที่ยวฯ...