การท่องเที่ยวจังหวัดด่งนาย-จุดหมายที่น่าสนใจ

การท่องเที่ยวจังหวัดด่งนาย-จุดหมายที่น่าสนใจ

(VOVWORLD) -จังหวัดด่งนายเป็นที่รู้จักกันว่ามีจุดแข็งในการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ในขณะเดียวกันด่งนายก็ยังเป็นท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตภาคใต้เวียดนาม