จังหวัดฮึงเอียนผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

จังหวัดฮึงเอียนผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) -จังหวัดฮึงเอียนได้ปฏิบัติแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือด้านการลงทุน ซึ่งกิจกรรมการต่างประเทศได้สร้างประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมยกระดับสถานะและภาพลักษณ์ของจังหวัดฮึงเอียนที่คล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์