จัดเที่ยวบินพาพลเมืองเวียดนามกลับประเทศ

จัดเที่ยวบินพาพลเมืองเวียดนามกลับประเทศ

(VOVWORLD) - กรมการบินพลเรือนเวียดนามได้ส่งเอกสารถึงกรมการกงสุลสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดเที่ยวบินพาพลเมืองเวียดนามจากญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและไต้หวัน ประเทศจีนกลับประเทศในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคมปี 2020 ถึงวันที่ 15 มกราคมปี 2021