ชาวเวียดนามโพ้นทะเลในรัสเซียแสดงความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

ชาวเวียดนามโพ้นทะเลในรัสเซียแสดงความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

(VOVWORLD) -ท่ามกลางบรรยากาศการเตรียมความพร้อมให้แก่การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ในประเทศเวียดนาม ชาวเวียดนามโพ้นทะเลในประเทศรัสเซียก็ให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่สำคัญนี้โดยตั้งความหวังว่า สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 จะมีนโยบายที่จะช่วยให้เวียดนามพัฒนาเข้มแข็งต่อไป