นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสรุปผลงานของหน่วยงานตรวจตราของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสรุปผลงานของหน่วยงานตรวจตราของรัฐบาล

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 16 มกราคม ณ กรุงฮานอย หน่วยงานตรวจตราของรัฐบาลได้จัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั่วประเทศเพื่อสรุปผลงานในปี 2018 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในปี 2019