มอบเหรียญมิตรภาพให้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม

มอบเหรียญมิตรภาพให้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเหวียน ฮาย บั่ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลเวียดนาม มอบเหรียญมิตรภาพและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย...