บรรดาผู้แทนมีความเชื่อมั่นต่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่13

บรรดาผู้แทนมีความเชื่อมั่นต่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่13

(VOVWORLD) - วันที่ 25 มกราคม ผู้แทน 1,587 คนซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคกว่า 5.1 ล้านคนทั่วประเทศได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13...