ปฏิบัติสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง

ปฏิบัติสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง

(VOVWORLD) - ในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนโลก 10 ธันวาคมของทุกปี กลุ่มที่เป็นอริและพวกที่ฉกฉวยโอกาสทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐเวียดนามมักจะใช้คารมเก่าๆเพื่อปล่อยข่าวเท็จและข้อมูลที่บิดเบือนความจริง ปฏิเสธความพยายามและผลสำเร็จของเวียดนามในการค้ำประกันสิทธิมนุษยชน โดยล้วนแต่เป็นคารมที่ไร้มูลความจริงเพราะตั้งแต่การสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ธำรงการปฏิบัติเป้าหมายและนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายคือ...