ปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030

ปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ลงนามในมติเกี่ยวกับการปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการอนุมัติแนวทางการลงทุนในกรอบของโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030