กระตุ้นศักยภาพการพัฒนาจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กือชุด ดั๊กนง

กระตุ้นศักยภาพการพัฒนาจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กือชุด ดั๊กนง

(VOVWORLD) - เขตเตยเงวียน รวมทั้งจังหวัดดั๊กนง เป็นผืนแผ่นดินที่มีศักยภาพสูงในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งที่กำลังได้รับการปฏิบัติในจังหวัดดั๊กนงได้รับการคาดหวังว่าจะนำศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่สะอาดมาสนับสนุนความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม